Nuorodos

EMT – objektyvi, palyginama ir patikima informacija apie migraciją ir prieglobstį.

Pagrindinės ES institucijos (migracija)

Europos migracijos tinklas
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Europos sąjungos vidaus reikalų direktoratas 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

ES Imigracijos portalas
http://ec.europa.eu/immigration/

FRONTEX (agentūra atsakinga už išorės sienas)
http://www.frontex.europa.eu/

EASO (ES prieglobsčio biuras)
http://easo.europa.eu/

Migracijos politikos centras (tyrimų agentūra)
http://www.migrationpolicycentre.eu/

Eurostatas
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Europos integracijos tinklapis
http://ec.europa.eu/ewsi/

 

Tarptautinės organizacijos (migracija)

Tarptautinė migracijos organizacija
http://www.iom.int

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba
http://www.unhcr.org

Jungtinių Tautų migracijos ir vystymosi forumas
http://www.gfmd.org/en/process/united-nations

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
http://www.oecd.org/

Tarptautinė darbo organizacija
http://www.ilo.org

Globali migracijos grupė
http://www.globalmigrationgroup.org/

Pasaulio bankas
http://www.worldbank.org/

 

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemnlithuania@iom.int