Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2021-01-12:

Šiuo metu TMO Vilniaus biuras ieško praktikantės arba praktikanto. CV ir trumpą motyvacinį laišką (iki 1 psl.) siųskite EMNLithuania@iom.int  iki sausio 31 d.

Plačiau: IOM

2019-12-20: EMN pristatė studiją ,,Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą" In 2018, the highest number of applications for start-up schemes was recorded in Estonia (783), followed by Spain (305), Lithuania (178), the Netherlands (127), Finland (108) and Italy (92).

2019-12-20: EK migracijos ir demografijos žinių centras paskelbė Migracijos Atlasą 2019

2019-11-21: FRA pristatė ataskaitą ,,Jauni migrantai. Ar Europoje gimsta prarastoji karta, kuriame valstybės narės raginamos mokytis viena iš kitos ir suteikti pabėgėliams jaunuoliams deramą galimybę kurti savo gyvenimą

2019-10-31: UNHCR Šiaurės Europos biuras paskelbė informacinį biuletenį, kuriame apžvelgiama 2018 m. ir 2019 m. pirmosios pusės statistika apie prieglobsčio prašytojus, pabėgėlius ir asmenis be pilietybės Šiaurės Europos šalyse

2019-10-25: Spalio 21 d. vyko Jungtinių Tautų dienai paminėti skirtas renginys ,,Jungtinės tautos Lietuvoje". Renginio metu Tarptautinė migracijos organizacijos (IOM Lithuania), JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) atstovai pristatė savo veiklas, teletiltais buvo susisiekta su šių organizacijų biurais užsienio šalyse. Vakarinėje renginio dalyje dalyvių laukė tautų mugė, kurios metu kiekvienas buvo kviečiamas sudalyvauti Etiopijos kavos gėrimo ceremonijoje su Eskedar Maštavičienė, virtualios realybės pagalba persikelti į vieną didžiausių pabėgėlių Zaatari stovyklų Jordanijoje, susipažinti su Pasaulio darnaus vystymosi tikslais bei pabendrauti su JT darbuotojais Lietuvoje.

2019-09-18: ES pagrindinių teisių agentūra paskelbė leidinį, kuriame pristatomos rekomendacijos Valstybėms narėms dėl nelydimų nepilnamečių grąžinimo

2019-09-06: Rugsėjo 5 d. vyko Tarptautinės migracijos organizacijos ir Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) organizuota konferencija „Užsienio studentai Lietuvoje: patirtis ir ateitis“. Jos metu buvo pristatyti Europos migracijos tinklo ir ŠMPF tyrimų rezultatai, aptarti užsienio studentų pritraukimo, gyvenimo, studijų ir įsidarbinimo Lietuvoje klausimai ir pasiūlytos priemonės užsienio studentų integracijai gerinti.

2019-09-04: Tyrimų pristatymas ir diskusija „Užsienio studentai Lietuvoje: patirtis ir ateitis“ jau rugsėjo 5 d. Pagrindinis Lietuvos koziris pritraukiant užsienio studentus – šalies priklausymas ES ir visoje ES pripažįstamas aukštojo mokslo diplomas. Mažesnis šalies patrauklumas, lyginant su Vakarų Europos šalimis, kompensuojamas labiau prieinama studijų kaina, o kaimyninių ne ES šalių studentams taip pat įtakos turi mentaliteto / kultūrinis panašumas. Tokius rezultatus atskleidė Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro inicijuotas tyrimas. Dr. Audra Sipavičienė, TMO Vilniaus biuro vadovė pastebi, kad daugelis valstybių kryptingai siekia pritraukti kuo daugiau užsienio studentų, jų skaičius auga ir Lietuvoje. Nepaisant pozityvios dinamikos, nacionaliniu mastu apie trečiųjų šalių studentus turime nedaug informacijos - kaip studentai sužino apie studijas Lietuvoje, kodėl renkasi čia studijuoti, kaip jie jaučiasi, su kokiomis problemomis ar iššūkiais susiduria. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro reguliariai atliekami tyrimai yra bandymas užpildyti šią informacijos spragą. Kaip parodė 2018 m. pabaigoje atliktas tyrimas, prieš atvykdami į Lietuvą užsienio studentai dažniausiai nuogąstauja dėl kalbos barjero, kultūrinių skirtumų, finansų pakankamumo. Kultūrinius skirtumus geriausiai padeda įveikti draugai lietuviai, bendras gyvenimas bendrabutyje, o mažas anglų kalbos vartojimas visuomenėje vis dar matomas kaip nemaža Lietuvos problema. Pasak Igno Zoko, tyrimą atlikusios bendrovės „Spinter tyrimai“ vadovo, patys Lietuvos universitetai vertinami neblogai – tiek jų infrastruktūra, tiek personalo pagalba vertinama beveik 9 balais iš 10. Kiek prasčiau vertinama studijų kaina, tačiau turint omenyje kad Lietuvą dažniau pasirenka finansiškai jautrūs, norimose šalyse studijų negalintys sau leisti studentai, taip pat studentai iš mažiau turtingų kaimyninių šalių, šio vertinimo sureikšminti nereikėtų. Vienas didesnių iššūkių atvykstantiems studentams – migracijos biurokratinės procedūros, kurios trunka labai ilgai, be to, visi dokumentai iš užsieniečių reikalaujami pateikti lietuvių kalba. Pasak sociologo, nors dauguma atvykusių studentų patys moka už studijas ir formaliai turi teisę dirbti iki 20 val. per savaitę, realiai dirba tik trečdalis. Nemaža jų dalis dirba per atstumą arba internetu darbdaviams savo gimtosiose bei kitose užsienio valstybėse. Kliūtimi įsidarbinti Lietuvoje tampa lietuvių kalbos nemokėjimas. Studijų metu dauguma studentų verčiasi su gana nedideliais biudžetais: pusė jų per mėnesį išleidžia iki 300 Eur, trečdalis - iki 500 Eur. Dr. Audra Sipavičienė pastebi, kad Lietuva dar neišnaudoja galimybės išlaikyti talentingus ar paklausias specialybes turinčius studentus Lietuvoje: nors kas antras studentas norėtų arba bent svarstytų galimybę pasilikti Lietuvoje po studijų, kitame projekte „Kurk Lietuvai“ atliktas tyrimas parodė, kad realiai po studijų Lietuvoje lieka tik apie 7 proc. šių studentų. Neramina ir tai, kad tik šiek tiek daugiau nei pusė studentų iki tyrimo žinojo apie galimybę po studijų pasilikti Lietuvoje. Pasak TMO Vilniaus biuro vadovės, žiūrint į šią temą valstybiškai, užsienio studentų pritraukimo politika šiai dienai yra pačių universitetų iniciatyvų visuma, bet ne kryptinga valstybės politika. Nėra nei bendros vizijos, nei šį procesą koordinuojančios institucijos. Nesant tokios politikos Lietuva neišnaudoja savo potencialo svarbioje paslaugų eksporto srityje, nors reikia pripažinti, kad atskiri universitetai yra nemažai nuveikę ir sukaupę reikiamos patirties – t.y. ne tik sugeba pritraukti šiuos studentus, bet ir tinkamai jais pasirūpinti. „Sieksime, kad universitetai aktyviau dalintųsi gerąja praktika ir patys aktyviai dalyvausime procese, nes tiesioginė konkurencija tarp Lietuvos universitetų šiuo atveju labai nedidelė – globaliame pasaulyje dauguma studentų renkasi tarp skirtingų šalių aukštųjų mokyklų, o nauda gali būti reikšminga: didelė užsienio studentų bendruomenė leidžia geriau jaustis čia studijuojantiems studentams bei rekomenduoti studijas kitiems, auga pačių studijų anglų kalba kokybė“ – ateities planus vardija dr. A.Sipavičienė. Registracija į konferenciją

2019-09-03: Tarptautinė migracijos organizacija ir Švietimo mainų paramos fondas kviečia į rugsėjo 5 d. organizuojamą konferenciją „Užsienio studentai Lietuvoje: patirtis ir ateitis“. Konferencijos metu bus pristatyti tyrimų rezultatai bei diskutuojama apie užsienio studentų svarbą Lietuvos aukštajam mokslui, šaliai ir jos ateičiai. Organizuojamos dvi diskusijos sesijos - užsienio studentų pasitenkinimo studijų kokybe bei perspektyvų dirbti ir gyventi Lietuvoje baigus studijas klausimais. Registracija čia

2019-08-19: IOM praneša, kad per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius Viduržemio jūra Europą pasiekė 43,584 migrantai – 31 procentu mažiau nei praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu

2019-08-13: Per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius prašymų suteikti prieglobstį ES padaugėjo 10%, rodo EASO pristatyti duomenys

2019-08-08: Europos Komisija patvirtino 127 mln. eurų pagalbą pabėgėliams Turkijoje Tai yra bendras 6 mlrd. eurų įsipareigojimas padėti Turkijai įveikti pabėgėlių krizę, prasidėjusią 2015 m.

2019-08-05: TMO Globalios migracijos duomenų analizės centras (GMDAC) pristatė pagrindinius migracijos rodiklius

2019-07-22: Helsinkyje vyko ES vidaus reikalų ministrų susitikimas, kurio metu aptarti migracijos politikos ateities prioritetai Neformalaus vidaus reikalų ministrų susitikimo Helsinkyje metu aptartos visoms ES šalims aktualios temos - hibridinių grėsmių keliami iššūkiai, ES vidaus saugumo ir migracijos politikos ateities prioritetai ir efektyvaus Šengeno sistemos funkcionavimo prielaidos. Lietuva pabrėžė poreikį ir toliau dėti aktyvias pastangas krizių prevencijai ir ieškoti sprendimų tvariam migracijos valdymui. ES šalys sutaria dėl poreikio stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis readmisijos srityje ir akcentuoja, kad efektyvus prieglobsčio ir grąžinimo sistemų veikimas bei ES išorės sienų valdymas yra lemiamas veiksnys tinkamam Šengeno erdvės funkcionavimui.

2019-07-16: Seimas įteisino galimybę užsieniečiams gauti e. rezidento statusą. Toks statusas leis jiems elektroniniu būdu steigti įmones, atidaryti sąskaitas banke ar deklaruoti mokesčius.

2019-07-15: Eurostat statistika dėl imigracijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo

2019-07-12: Frontex praneša, kad birželio mėnesį neteisėtų ES sienų kirtimo atvejų padaugėjo, lyginant su praėjusiu mėnesiu – nustatyti 8 300 atvejai. Tačiau lyginant 2018 m. ir 2019 m. pirmuosius pusmečius, neteisėtai ES sieną kirsti bandė 42 000 asmenimis mažiau.

2019-07-02: IOM pateikė rekomendacijas Europos Tarybai, kuriose siūlomi ilgojo laikotarpio biudžeto patobulinimai migracijos srityje siekiant saugesnės, atsakingesnės migracijos Rekomendacijose taip pat siūloma migraciją įtraukti į klimato ir aplinkos politiką dėl glaudaus ryšio bei poveikio vienas kitam ir siekti regioninės kooperacijos šiose srityse.

2019-06-25: Europos prieglobsčio paramos biuras paskelbė metinę ataskaitą, kurioje apžvelgiama pastarųjų metų situacija prieglobsčio suteikimo srityje Europos Sąjungoje

2019-06-21: Briuselyje vykusiame Europos vystymosi dienų forume susitiko pasaulio lyderiai, tarp jų ir IOM generalinis direktorius António Vitorino Aptarti svarbiausi klausimai migracijos, pabėgėlių, priverstinio perkėlimo ir tvaraus vystymosi tikslų srityse.

2019-06-17: Priimtas naujas ES reglamentas, kuriuo siekiama užtikrinti ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų interoperabilumą bei pašalinti su tomis sistemomis susijusius struktūrinius trūkumus. Šis naujai įsigaliojęs reglamentas buvo vienas 2018–2019 m. ES prioritetų teisėkūros srityje tikslų. Jį įgyvendinus, sienos apsaugos, muitinės įstaigos, policijos pareigūnai ir teisminės institucijos turės laisvai prieinamą prieigą prie darbui įgyvendinti būtinos informacijos, tuo pačiu užtikrinant duomenų saugumą bei gerbiant pagrindines teises.

2019-06-13: Tragedija Viduržemio jūroje: sudužus 64 migrantus gabenusiam laivui, 7 žmonės žuvo Tarptautinė migracijos organizacija Graikijoje praneša, kad Egėjo jūroje 4 kilometrai nuo Lesbos salos uosto sudužo laivas, plukdęs 64 migrantus iš Užsachario Afrikos valstybių: Kongo, Kamerūno ir Angolos. Graikijos pakrančių apsaugos pareigūnams pavyko išgelbėti 57 šalį bandžiusius pasiekti pabėgėlius, 7 nelaimės metu nuskendo. Tai jau yra 41 mirties atvejis užfiksuotas Rytiniame Viduržemio jūros regiono dalies maršrute iki šių metų birželio, 5 mirtimis mažiau lyginant su praeitų metų birželio 9 dienos statistika.

2019-06-11: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė kasmetinę ataskaitą apie pastarųjų metų būklę žmogaus teisių apsaugos srityje Pastebėta, kad nepaisant padarytos pažangos pabėgėlių integracijos srityje, beveik 4 iš 10 Europos piliečių vis dar mano, kad migracija yra problemiška, o neteisėtos migracijos mastas yra kur kas didesnis

2019-06-10: Vizų politika. ES atnaujino taisykles, siekdama palengvinti teisėtas keliones ir kovoti su nelegalia migracija ES Taryba priėmė Vizų kodekso reglamento pakeitimus, kuriais pagerinamos sąlygos teisėtiems keliautojams ir praplečiamos turimos priemonės, kuriomis reaguojama į nelegalios migracijos keliamus iššūkius.

2019-06-04: Birželio 4 d. vyko ES ir TMO strateginis susitikimas, kurio metu buvo aptarti pagrindiniai ateities prioritetai bendradarbiaujant migracijos klausimais Vyresnieji pareigūnai iš Europos Sąjungos ir Tarptautinės migracijos organizacijos susitiko Briuselyje aptarti strateginę partnerystę tarp dviejų organizacijų svarbiausiais Europos bei globalios migracijos aspektais. Daugiausia buvo diskutuojama migrantų integracijos ir apsaugos klausimais bei ieškoma būdų glaudesniam bendradarbiavimui.

2019-06-03: Migracijos departamentas pristatė penkioliktąjį migracijos metraštį su svarbiausiais 2018 m. įvykiais ir statistine informacija Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos visuomenei pristatė penkioliktąjį migracijos metraštį su svarbiausiais 2018 m. įvykiais ir statistine informacija laisvo asmenų judėjimo, vizų, migracijos, prieglobsčio, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo, pilietybės ir užsieniečių integracijos srityse.

2019-05-29: New trends in legislation, policies and practise across the EU on Migration and Asylum 2018 marked a decrease of arrivals of asylum seekers and irregular migrants compared to pre-2015 levels. Despite this reduction, Member States and Norway still had to face challenges to manage the integration or return of large number migrants arrived in Europe during the previous years. As a result, Member States and Norway introduced changes in their legislation, policies and measures as a means to foster legal migration pathways, promote inclusion of migrants as well as ensure protection of refugees and vulnerable groups.

2019-05-28: Prieglobsčio statistika 2018 Lyginant su 2017 metais, 2018 m. pirmą kartą pateiktų prašymų suteikti prieglobstį skaičius ES sumažėjo 74 tūkstančiais. Beveik 79% pirmųjų prašymų suteikti prieglobstį pateikė asmenys jaunesni nei 35 metų amžiaus. Prieglobsčio prašymų daugiau pateikė vyrai.

2019-05-28: EU election winners and losers: The main parties slipped back across the EU, while Euroskeptics and green parties had a good night • The center-right European People’s Party fell below 25 percent of the vote for the first time since 1989. That's their worst performance since European Parliament direct elections began in 1979. • The Socialists are hovering at about 20 percent. That's their worst performance since European Parliament direct elections began in 1979. • The liberal ALDE alliance also gained about 35 seats, thanks mostly to Emmanuel Macron’s En Marche movement, to hit 100-105 seats and take a clear third place. • Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini’s alliance doubled in size to 70-75 seats, but getting nowhere close to dominance in Parliament. His League colleagues will be lucky to lead the fourth-biggest group in Parliament. • The EU's "Green wave" is both real and geographically limited. Green parties finished second and third in countries including Germany, France, Finland and Luxembourg. Yet Green parties have won no seats in Southern and Eastern Europe. They won only two seats in Central Europe, from Austria, itself a decline on the 2014 Austrian result. Even so, a surge in support for the Greens in the U.K. means the group is likely to beat Salvini's alliance. • Euroskeptic parties had their best showing in Hungary where Viktor Orbán's ruling Fidesz party scored 53 percent, enough for 13 seats. Euroskeptics won 62 percent overall there. Fidesz will now need to decide whether to moderate and stay within the EPP, or to branch out and join a Euroskeptic party group. The outcome may affect the EPP’s bargaining power for top jobs like European Commission president. • Across the Parliament, Euroskeptic parties look set to end the night with 235 seats.

2019-05-24: European Border and Coast Guard Agency: Launch of first ever joint operation outside the EU Teams from the Agency will be deployed together with Albanian border guards at the Greek-Albanian border to strengthen border management and enhance security at the EU's external borders, in full agreement with all concerned countries. This operation marks a new phase for border cooperation between the EU and its Western Balkan partners, and is yet another step towards the full operationalisation of the Agency.

2019-05-22: Siūloma įsteigti Europos Sąjungos demografinės ir šeimos politikos fondą Siekiant spręsti Europos Sąjungą ištikusią demografinę krizę, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas siūlo įsteigti Europos Sąjungos demografinės ir šeimos politikos fondą, atsakingą už demografinių procesų stebėseną, analizę bei ES šeimoms palankios politikos kūrimą. Šio Fondo projektą parengti ir plėtoti Seimo nariai siūlo pavesti Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktoratui, kuris yra atsakingas už ES socialinio modelio įgyvendinimą

2019-05-17: Trečią mėnesį iš eilės Lietuvoje fiksuojama teigiama migracija Balandį atvyko 1029 žmonėmis daugiau negu išvyko. Statistikos departamento duomenimis, balandį atvyko 4061 asmuo, o išvyko 3032 žmonės. Apie 58 proc. arba beveik du trečdalius atvykusiųjų sudarė grįžę Lietuvos piliečiai, daugumą išvykusiųjų taip pat sudarė Lietuvos piliečiai.

2019-05-17: Kovai su prekyba žmonėmis – bendros Vyriausybės institucijų pastangos Siekiant mažinti prekybos žmonėmis mastą Lietuvoje, Vyriausybėje surengtas tarpinstitucinis Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdis. Komisijos posėdyje aptarta kovos su prekyba žmonėmis praėjusių metų situacija Lietuvoje ir pasiūlyti sprendimai problemoms spręsti.

2019-05-10: TMO Vilniaus biuro vadovė dr. Audra Sipavičienė skaitė pranešimą Investuotojų Forumo organizuotoje konferencijoje Panevėžyje. Su pranešimu ir renginio programa galite susipažinti čia.

2019-05-10: Expat vote: How many Europeans live abroad There are 17.1 million citizens of EU28 countries that live in other countries of the bloc, with Germany and the United Kingdom hosting 45 percent of the total.

2019-05-10: Vyriausybė pritarė užsieniečio elektroninio rezidento statuso įteisinimui Šis statusas užsieniečiams leistų pradėti naudotis Lietuvoje nuotoliniu būdu teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis.

2019-05-07: Paprastėja kvietimų užsieniečiams atvykti teikimo procedūra Nuo šių metų liepos 1 d. paprastėja kvietimų teikimo procedūra: neliks tarpinės grandies – kvietimo tvirtinimo migracijos tarnyboje, bus automatizuotos visos su užsieniečio kvietimo patvirtinimu (nepatvirtinimu) susijusios procedūros.

2019-05-06: Geros žinios startuoliams: mažins barjerus prisitraukti talentus iš užsienio! Lietuvoje pradės veikti užsienio talentų pritraukimo, išlaikymo ir integracijos „Startup Employee Visa“ procedūra, kuri sumažins startuoliams reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų atvykimo į Lietuvą barjerus.

2019-05-06: Migracijos departamentas stebi vizų išdavimo pakitimus 2018 m. sumažėjo išduotų Šengeno vizų skaičius, tačiau sparčiai augo išduodamų nacionalinių vizų skaičius. Vertinant 2018 m. darbo pagrindu išduotų nacionalinių vizų skaičių, didžiausią srautą – net 89 procentus – sudaro užsieniečiai, kurie į Lietuvos Respubliką ketino vykti dirbti kaip darbuotojai, turintys profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonominės veiklos rūšis, sąrašą.

2019-04-25: Sugrįžtančių daugėja – kaip į juos žiūri darbdaviai? Užsitęsusi nežinia dėl „Brexit“ bei augantys atlyginimai Lietuvoje tautiečius, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje, verčia grįžti prie klausimo – grįžti ar dar ne. Darbdaviai vis palankiau vertina sugrįžėlius ir išskiria jų teigiamas savybes. Tiesa, ilgai pragyvenę svetur Lietuvos darbo rinkoje susiduria su problemomis.

2019-03-27: ES stabdo patruliavimo prie Libijos krantų misiją „Sophia“, pradėtą per 2015 metų pabėgėlių krizę. Kadangi šalims narėms nepavyko susitarti dėl naujos išgelbėtų migrantų pasidalijimo sistemos, operacija „Sophia“ Viduržemio jūroje kol kas bus vykdoma tik iš oro. Libijos pakrančių apsaugos darbuotojai tuo tarpu bus apmokomi ir toliau. Sprendimas priimtas antradienio vakarą po derybų Politikos ir saugumo politikos komitete. Jis kol kas galios šešis mėnesius. Sprendimą iki trečiadienio vidudienio dar galima vetuoti. Tačiau kad tuo bus pasinaudota, labai mažai tikėtina, nes operacija tada mėnesio pabaigoje pasibaigus mandatui turėtų būti visiškai nutraukta. Dabartinio mandato galiojimas baigiasi kovo 31-ąją. Laivų misijos pratęsimas žlugo dėl Italijos veto. Vyriausybė Romoje jau daug mėnesių reikalauja keisti operacijos taisykles, kurios numato, kad per operaciją išgelbėti migrantai gabenami tik į Italiją. Operacija buvo ginčytina, nes kritikai teigė, jog europiečių karinis buvimas prie Libijos krantų skatino migrantus sėsti į plaukioti netinkančias žmonių kontrabandininkų valtis. Ir iš tikrųjų ES šalių kariniai laivai išgelbėjo 50 000 migrantų.

2019-03-27: Iš Italijos į Lietuvą perketi dar du prieglobsčio prašytojai. Siekiant pagelbėti Italijos Respublikai, trečiadienį į Lietuvą perkelti du užsieniečiai - Bisau Gvinėjos ir Senegalo piliečiai. Iš Italijos perkeliami užsieniečiai, viename iš pabėgėlių centrų buvo prisiglaudę nuo šių metų sausio, su kitais pabėgėliais ten patekę po labdaros organizacijos „Sea Watch“ laivo įgulos atliktos migrantų gelbėjimo operacijos prie Libijos krantų. Pasak Migracijos departamento pranešimo, į Lietuvą šie asmenys perkeliami atlikus saugumo patikras. Tolesnį teisinį statusą jiems suteiks Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jų prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Migrantai iš Bisau Gvinėjos ir Senegalo apgyvendinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre. Migracijos departamento duomenimis, Lietuva iki 2019 metų pradžios iš Italijos, Graikijos ir Turkijos yra perkėlusi 486 asmenis: Sirijos, Irako, Eritrėjos piliečius bei asmenis be pilietybės.

2019-03-25: Dalinamės EMT studija „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)“. Tyrimo duomenimis, dėl vizų režimo liberalizavimo padidėjo trumpalaikių kelionių į paskirties šalis iš bevizio režimo šalių skaičius ir trečiųjų šalių piliečiams buvo lengviau keliauti į ES ir Norvegiją, norintiems įsidarbinimo galimybių ir prašyti leidimo gyventi šalyje. Ukrainos piliečiai gavo didžiausią leidimų gyventi skaičių 2017 m. Jų pagrindinė paskirties šalis buvo Lenkija, kurioje buvo išduoti 545 000 leidimų už atlyginamą veiklą, po to - Čekija ir Italija. Nors kelios valstybės narės patvirtino papildomas arba naujas kovos su neteisėta migracija priemones, pvz., įsteigė bendrus policijos tyrimus, tyrimas patvirtina, kad yra nedaug įrodymų apie ryšį tarp vizų režimo liberalizavimo ir neteisėtos migracijos palengvinimo arba bet kokio kontrabandos ar prekybos žmonėmis padidėjimo.

2019-03-22: Dėl emigracijos pernai Lietuva prarado mažiausiai žmonių nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Statistikos departamentas paskelbė, kad pernai Iš Lietuvos išvyko 32,2 tūkst., o atvyko – 28,9 tūkst. žmonių. Skirtumas yra mažiausias nuo 1990 metų.Ekonomistai sako, kad 2019-aisiais jau gali būti fiksuojamas teigiamas balansas Populiariausiomis lietuvių emigracijos kryptimis pernai išliko Jungtinė Karalystė, Vokietija, Norvegija ir Airija, taip pat iš šių šalių daugiausia lietuviai ir grįžta. Pernai į Jungtinę Karalystę išvyko 12,2 tūkst. gyventojų – 1,8 karto mažiau nei 2017 metais, o atvyko 7,6 tūkst. – pusė visų grįžusių gyventi Lietuvos piliečių. Statistikos departamento duomenimis, pernai į Lietuvą atvyko ir 12,3 tūkst. užsieniečių, iš kurių beveik pusė – Ukrainos piliečiai. Jų migracija pernai padidėjo trečdaliu, penktadaliu išaugo ir baltarusių bei rusų migracija į Lietuvą. Daugiau nei pusė (57,4 proc.) imigravusiųjų - į savo šalį grįžę gyventi Lietuvos piliečiai. Tuo metu praėjusiais metais iš Lietuvos emigravo 32,2 tūkst. gyventojų - 1,5 karto (15,7 tūkst.) mažiau nei 2017 m. Į šalį imigravo 12,3 tūkst. užsieniečių (42,6 proc. visų imigrantų), tai 2,1 tūkst. (20,7 proc.) daugiau nei 2017 m. Dauguma (85,3 proc.) imigrantų užsieniečių - vyrai. Beveik pusė (5,7 tūkst., arba 46,5 proc.) praėjusiais metais imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 3,3 tūkst. (26,4 proc.) - Baltarusijos, 780 (6,3 proc.) - Rusijos piliečiai. Per metus imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 32,1 proc., Baltarusijos - 20 proc., Rusijos piliečių - 18,9 proc.

2019-03-20: Vasario mėnesį į Lietuvą atvyko daugiau žmonių nei emigravo iš šalies, penktadienį paskelbė Statistikos departamentas. Šiemet vasario mėnesį į Lietuvą atvyko 3225 žmonės, iš kurių 1907 – Lietuvos piliečiai, išvyko – 2924 žmonės, tarp kurių – 2466 Lietuvos piliečiai. Sausį migracijos balansas buvo neigiamas. Pernai teigiamas migracijos balansas buvo keturis mėnesius – balandį, gegužę, birželį ir gruodį.

2019-03-20: „Luminor“ ekonomistai - demografinės tendencijos gerėja. Pagerinti Lietuvos ekonomikos perspektyvą paskatino neišsipildžiusios Europos Komisijos bei kitų tarptautinių institucijų prognozės, kuriomis tikėtasi dirbančiųjų skaičių Lietuvoje pernai sumažėsiant 6 tūkst. – vietoj to dirbančiųjų gretos padidėjo 24 tūkst. Tai lėmė gausesnė imigracija iš trečiųjų šalių, sumažėjo nedarbo lygis ir padidėjo įsitraukimas į darbo rinką. Analitikai mano, kad šiais metais nedarbo lygis sieks 5,8 proc., o kitais metais – 5,6 proc. Prognozuojama, kad 2019 m. Lietuvoje bus teigiamas migracijos balansas pirmą kartą nuo 1990 metų. Jo manymu, jei infliacija nedidės, užimtųjų skaičius augs, migracijos balansas pagerės, tuomet Lietuvos ekonomikos augimo potencialas gali būti geresnis nei manyta.

2019-03-05: „Eurobarometras“ paskelbė parametrą, pagal kurį Lietuvos gyventojai lenkia visas kitas ES šalis. Standartinės „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, pasitikėjimas Europos Sąjunga tarp europiečių išlieka stabilus ir siekia 42 proc. Labiausiai ES - 65 proc. - pasitikima Lietuvoje. Net septyniolikoje valstybių narių ES pasitiki dauguma respondentų. Paklausti apie svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria visa ES, tiek Lietuvos, tiek ES piliečiai pirmiausia minėjo dvi: imigraciją (42 proc. lietuvių ir 40 proc. europiečių) bei terorizmą (35 proc. lietuvių ir 20 proc. europiečių). Lietuvoje į Europos Sąjungos ateitį optimistiškai žiūri 71 proc. apklaustųjų, ES - 58 proc. Optimistiškai ES ateitis vertinama visose ES valstybėse narėse, išskyrus Graikiją (59 proc. „pesimistų“ ir 37 proc. „optimistų“) ir Prancūziją (51 proc. „pesimistų“ ir 46 proc. „optimistų“).

2019-03-05: The 2019 edition of the Migration Media Award is now open for applications until 31st March 2019. The Migration Media Award (www.migration-media-award.eu) funded by the European Union, rewarded over 35 stories in 2017 and 41 in 2018 showcasing journalistic excellence on migration in the Euro-Mediterranean region. The 2019 edition will reward constructive journalism, reflected through human interest and analytical stories, resulting from time-intensive, un-sensationalistic, in-depth reporting and contributing to balance the narrative on migration, making it more evidence based, nuanced and less polarising. Journalists or media houses based in either EU countries or Neighbourhood South Countries are eligible to apply via the online application form by submitting an already published journalistic story between 15 May 2018 and 31st March 2019 along with a proposal for a second production. Both productions, actual and intended, need to address one or more of the following themes in the Euro-Mediterranean region:

  • - Diaspora
  • - Labour migration
  • - Vulnerable groups
  • - Legal and irregular migration

2019-03-04: EASO paskelbė gaires geriausių vaiko interesų užtikrinimui prieglobsčio procedūrų metu. Europos prieglobsčio paramos biuras (org. European Asylum Support Office) išleido naują praktinių gairių gidą, skirtą užtikrinti geriausius vaiko interesus prieglobsčio procedūrų metu.

2019-03-01: Artėjant „Brexit“, migracija į Jungtinę Karalystę buvo mažiausia per 10 metųGrynoji migracija iš Europos Sąjungos (ES) į Didžiąją Britaniją per metus iki 2018-ųjų rugsėjo sumažėjo iki žemiausio lygio nuo 2009 metų ir šis skirtumas sudarė 57 tūkst., parodė oficialūs ketvirtadienį paskelbti duomenys, kuriuos cituoja naujienų agentūra „Reuters“. Palyginimui, grynoji migracija iš Bendrijai nepriklausančių šalių ūgtelėjo iki 261 tūkst. Tai - aukščiausias lygis nuo 2004 metų. Iš viso per metus iki 2018-ųjų rugsėjo į Didžiąją Britaniją atvyko 283 tūkst. daugiau žmonių negu išvyko, rodo Nacionalinio statistikos biuro duomenys. Šis rodiklis buvo didžiausias grynosios migracijos skaičius per beveik metus.

2019-02-20: European Migration Network (EMN) published a new study on labour market integration. The European Migration Network (EMN) published today on World day of social justice,  a study on the labour market integration of non-EU nationals into the labour markets of 25 European Union (EU) Member States. Persisting unemployment gap: The effective integration of migrants into the labour markets of EU countries is a key challenge. While unemployment rates have been decreasing steadily since 2014, the gap between unemployment rates of third-country nationals and that of native and EU-born remains. The study, “Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States”, focuses on first generation migrants legally staying in EU countries, who have the right to work. "We found that the three most common obstacles to labour market integration of migrants in most EU countries relate to the accreditation of job qualifications and assessment of skills, discriminatory behaviours in recruitment processes, and insufficient language skills,” said Ave Lauren, National Coordinator of EMN Estonia. “However, the migration influx in 2014-16 set labour market integration high on the political agenda and triggered policy changes.  Most EU countries continue working to address these and other integration challenges", added Ave Lauren. Tackling the unemployment gap: Key learning points of the study include: 1. integration programmes are more successful with long-term structural national funding; 2.setting clear targets for the impact of integration measures rather than the effectiveness of implementation helps identify good practices and evaluate initiatives; 3. the private sector is a valuable complement to public sector integration measures; while the public-sector focuses on providing skills to find employment (such as how to search for a job), the private sector focuses on measures integrating migrant workers to workplaces, such as training and enhancing intercultural relations. Background: The study is the result of a collaboration of migration and asylum experts representing EMN contact points across the EU. The European Migration Network (EMN) is a Europe-wide network consisting of National Contact Points (NCPs) in the Member States and Norway, providing information on migration and asylum. The EMN was officially set up in 2008 by the European Commission on behalf of the European Council in order to satisfy the need of a regular exchange of reliable information on migration and asylum related issues on a European level. More information: EMN study “Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States”; One pager of the studyExecutive summary ; Full text . Country reports: labour market Integration studies in your countryWorld day of social justice (United Nations).  

2019-02-20: EU asylum applications down to below migration crisis levels – EASOAccording to findings in their latest report entitled; ‘EU+ asylum trends 2018 survey’, there has been a considerable drop in the recognition rate of applications over the last three years. EASO states that EU+ countries had registered 634,700 applications in 2018.  This represented a 10% drop on 2017 and a third year decline following the major demand for international protection applications in 2015.

2019-02-20: Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos (dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi)Nuo 2019 m. kovo 1 d. grąžinama pareiga komandiruojamiems užsieniečiams įsigyti leidimus dirbti Lietuvoje. Reikiamų pateikti dokumentų sąrašus galima rasti čia. Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respubliką ne aukštos kvalifikacijos darbus, nebereikės pateikti dokumentų, patvirtinančių jų turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus. Aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiai (kurie kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės) ir toliau turės Migracijos departamentui pateikti jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Taip pat užsieniečiai darbuotojai, pakeitę darbo funkciją pas tą patį darbdavį arba pakeitę darbdavį, neturės įsigyti naujo leidimo laikinai gyventi. Darbo sutarties, sudarytos su užsieniečiu, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, registruoti Užimtumo tarnybos teritoriniame padalinyje nebereikės.

2019-02-14: TMO Vilniaus biuras ieško Projektų asistentės (-o) !    

2019-02-11: Migracijos departamentas pranešė, kad Lietuva preliminariai atrinko keturis pabėgėlius, kurie gali būti perkelti į mūsų šalį. Kitą savaitę Lietuvos atstovai planuoja vykti į Mesinos užsieniečių priėmimo centrą Sicilijoje, kur atliks šių migrantų saugumo patikrą. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas yra sakęs, kad Lietuva priims iki penkių pabėgėlių iš labdaros organizacijos „Sea Watch“ laivo. Pasak E.Misiūno, į Lietuvą bus priimti migrantai, kuriems dar Italijoje bus suteikta tarptautinė apsauga, jie taip pat bus patikrinti dėl saugumo. 47-is laive prie Europos krantų įstrigusius migrantus iš Artimųjų Rytų be Italijos iš viso sutiko pasidalinti septynios šalys.

2019-02-08: URM kartu su IOM suteikė paramą Rytų Ukrainoje nuo karinio konflikto kenčiantiems ir šaltyje gyvenantiems ukrainiečiams. Humanitarinė pagalba suteikta daugiau nei 500 šeimų, susiduriančių su pavojumi sveikatai ir gyvybei. Labiausiai nukenčia trečdalį gyventojų sudarantys vyresnio amžiaus žmonės ir neįgalieji. Dėl infrastruktūros stokos ukrainiečiai taip pat išgyvena judėjimo apribojimus, nuolatinių susišaudymų ir minų grėsmę, dideles kietojo kuro kainas ir finansinį pažeidžiamumą. Neseniai humanitarinės pagalbos agentūros paragino reaguoti į sunkią 3,5 mln. gyventojų humanitarinę padėtį Rytų Ukrainoje ir skirti 162 milijonus JAV dolerių.

2019-02-07: Vengrija blokavo bendrą ES poziciją dėl kovos su nelegalia migracija. Naujas ginčas Europos Sąjungoje dėl migracijos stabdo planuojamą glaudesnį Briuselio bendradarbiavimą su Šiaurės Afrikos ir arabų šalimis. Prieš kitą savaitę vyksiantį ES ir Arabų Lygos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą Vengrija blokavo bendrą ES poziciją ir nepritarė formuluotėms dėl galimo bendradarbiavimo migracijos klausimais. Toks žingsnis susilaukė gausios kritikos iš likusių ES valstybių, kurios iš glaudesnio politinio ir ekonominio bendradarbiavimo tikisi pažangos kovojant su nelegalia migracija per Viduržemio jūrą.

2019-02-07: Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas pranešė, kad Lietuva priims iki penkių pabėgėlių iš labdaros organizacijos „Sea Watch“ laivo, po keliolikos dienų galiausiai įleisto į Italiją. Ministro teigimu, į Lietuvą bus priimti migrantai, kuriems dar Italijoje bus suteikta tarptautinė apsauga, jie taip pat bus patikrinti dėl saugumo. 47-is dviem savaitėms laive prie Europos krantų įstrigusius migrantus iš Artimųjų Rytų be Italijos iš viso sutiko pasidalinti septynios šalys. Lietuva žada artimiausiu metu į Italiją išsiųsti specialistus, kurie atliks atvežamų migrantų saugumo patikras.

2019-01-24: Pasaulio Ekonomikos Forume susirinkę ES lyderiai nesutarė dėl migracijos, mokesčių ir biudžeto deficitų. Nyderlandų premjeras Mark Rutte kritikavo Rytų Europos valstybes dėl solidarumo stokos pabėgėlių ir imigracijos iš už Europos ribų klausimais. Lenkų vyriausybės vadovas, Mateusz Morawiecki, nepritarė, teigdamas, jog jo valstybė priimė daugybę ukrainiečių pabėgėlių, taip padėdama sumažinti įtampą regiono rytuose. Nepaisant nesutarimų, visi lyderiai sutiko, jog ES vienybė ir tikslų garsinimas tarptautinėje arenoje išlieka svarbiausiais prioritetais.    

2019-01-23: Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Lietuva turės suteikti leidimą gyventi tos pačios lyties santuokų pagrindu. Svarbiame sprendime numatyta suteikti leidimą gyventi užsieniečiui vyrui, kitoje valstybėje sudariusiam santuoką su tos pačios lyties lietuviu, nors Lietuva pati ir neleidžia homoseksualų santuokų. Anot Teismo, teisės susijungti šeimai ribojimas tarp tos pačios lyties asmenų nesuderinamas su diskriminacijos draudimu ir nuostatomis, ginančiomis žmogaus orumą. Vis dėlto, leidimai gyventi gali būti neišduoti, nustačius santuokos ar registruotos partnerystės fiktyvumą, tačiau „atsisakymas išduoti tokį leidimą negali būti grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir (ar) seksualine orientacija“. Konstitucinis Teismas taip pat pabrėžė, kad konstitucinė šeimos samprata yra „neutrali lyties požiūriu“.

2019-01-15: Sausio 11 d. Migracijos departamente buvo pristatytos migracijos procesų reglamentavimo naujovės. Pristatymo metu Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė susirinkusiems pristatė naujienas ir planus, susijusius su teisiniu aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos reglamentavimu, aptarti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kitos aktualios temos.      

2019-01-14: Statistikos departamentas skelbia, kad Lietuvos migracijos rodikliai – geriausi nuo narystės ES pradžios. 2018 m. iš Lietuvos emigravo 33 proc. mažiau nuolatinių šalies gyventojų negu 2017 m. Pernai į Lietuvą imigravo 28,9 tūkst. žmonių, palyginti su 2017 m., imigrantų padidėjo 8,5 tūkst. (1,4 karto). 2018 m. į Lietuvą grįžo gyventi 16,6 tūkst. (57 proc. visų imigrantų). Pagrindinę gyventojų sumažėjimo dalį – 78 proc. – nulėmė neigiama natūrali gyventojų kaita.

2019-01-10: Europos Sąjungos narėms pavyko susitarti dėl 49 migrantų, įstrigusių prie Maltos krantų, išsilaipinimo. Nė vienai šaliai neleidus atplaukti, daugiau nei dvi savaites laukę migrantai kentė nuo jūros ligos ir dehidratacijos, kai kurie atsisakė maisto. Kartu su 249 jau Maltoje esančiais migrantais, 176 jų bus išsiųsti į Vokietiją, Prancūziją, Portugaliją, Airiją, Rumuniją, Liuksemburgą, Nyderlandus ir Italiją. ES narėms nepavyko susitarti dėl migrantų nuolatinio perkėlimo mechanizmo, nors atvykstančių migrantų skaičius smarkiai sumažėjo. Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros duomenimis, pernai Viduržemio jūrą kirto maždaug 113 482 migrantai, 2 262 žmonės per tokias pavojingas keliones žuvo ar dingo.

2019-01-07: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) duomenimis, 2018 metais neteisėtų migrantų, bandančių kirsti ES sienas, skaičius buvo žemiausias per penkerius metus (150 tūkst. asmenų). Tačiau taip pat minima tendencija, kad neteisėtų kirtimų skaičius padvigubėjo Ispanijoje (iki 53 tūkst.). Neteisėtų kirtimų skaičiaus sumažėjimas siejamas su mažėjančiais migracijos mastais per centrinius Viduržemio jūros migracijos kanalus. 2018 m. šiame maršrute fiksuota 23 tūkst. neteisėtų kirtimų - tai yra 80% mažesnis skaičius nei 2017 m.      

2018-12-27: Bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija parengtas leidinys Lietuvos migracijos politika 2017 m.

2018-12-11: Gruodžio 10 dieną Jungtinių Tautų narės Marakeše priėmė JT migracijos paktą. Galutinė dokumento versija buvo paruošta šių metų liepą, jos tekstui pritatus 193 JT valstybėms narėms. Migracijos paktas - tai formalus valstybių susitarimas, kuriame išdėstyti 23 su migracija susiję siektini tikslai. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis šiuo metu visame pasaulyje yra maždaug 260 milijonų migrantų. Nuo amžiaus pradžios migrantų skaičius išaugo 49 procentais.

2018-12-07: Europos Sąjunga atsisakė planų iki 2020-ųjų suformuoti 10 tūkst. pasieniečių pajėgas, turėjusias saugoti Bendrijos sienas ir pakrantes. Tai buvo vienas svarbiausių ES bandymų spręsti migrantų, bėgančių nuo karo ir skurdo Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, krizės keliamus iššūkius.

2018-12-07: Ketvirtadienį (gruodžio 7 dieną) paskutinysis Viduržemio jūroje operavęs migrantų gelbėjimo laivas „Aquarius“ nutraukė savo veiklą. Organizacijos „Gydytojai be sienų“ (MSF) ir „SOS Mediterranee“ nuo 2016-ųjų vykdė migrantų gelbėjimo operacijas prie Libijos krantų, išgelbėjusias tūkstančius migrantų. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, nuo 2013 metų maždaug 15 tūkst. migrantų nuskendo bandydami Viduržemio jūra pasiekti Europą.

2018-11-28: Trečiadienį (lapkričio 28 dieną) Vyriausybė svarstė priemonių planą, kuriuo sieks sugrąžinti emigracijoje gyvenančius lietuvius. Plane aptariama Migracijos informacijos centro projekto „Renkuosi Lietuvą“ funkcijų plėtra (naujų nemokamų telefoninių linijų diegimas skambinantiems iš Norvegijos ir Airijos ir konsultavimas), nemokamas psichologinės pagalbos teikimas sugrįžusiems, kalbos kursai lietuvių sutuoktiniams iš užsienio ir kitos galimai naudosiamos priemonės.

2018-11-21: Eurostat paskelbė, kad praėjusiais metais iš užsienio į Lietuvą buvo pervesta daugiau nei 1 milijardas eurų. Perlaidų suaktyvėjimas pastebimas šventiniais laikotarpiais. 2016 metais piniginių perlaidų suma buvo kiek mažesnė.

2018-11-21: Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS) - NVO Diversity Development Group vykdomas projektas, kurio puslapyje www.mipas.lt sudaromos galimybės stebėti trečiųjų šalių piliečių migracijos ir integracijos procesus, jų rezultatus ir kitą naudingą informaciją, reaguoti į naujausius įvykius, susijusius su migracijos ir integracijos procesais Lietuvoje ir pasaulyje. Informacija svetainėje pateikiama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų). Daugiau informacijos apie MIPAS projektą bei veiklas rasite puslapyje mipas.lt.

2018-11-08: Eurostat duomenimis 2017 metais bendra Europos Sąjungos populiacija auga. Populiacijos augimo tendencija fiksuota 19 ES valstybių narių. Pagrindinė nurodoma augimo priežastis - migracijos mastai. Didžiausias mažėjimas vyksta Lietuvoje ir Kroatijoje - ten fiksuotas daugiau nei 10 žmonių išvykimas tūkstančiui gyventojų.

2018-11-07: JTO praneša, kad kas savaitę į miestus visame pasaulyje migruoja 1.4 milijono žmonių. Kaip bendradarbiaujant reiktų tvarkytis su urbanistinės migracijos keliamais iššūkiais, plačiau JTO Generalinio sekretoriaus pranešime, skirtame pasaulinės miestų dienos minėjimui.

2018-11-07: Ką vertėtų žinoti apie Jungtines Tautas? 15min.lt supažindina su pagrindine JT organizacijos vykdoma veikla pasaulyje, taip pat aptariamos pangrindinės Lietuvoje įsikūrusių trijų JTO šakinių organizacijų veiklos kryptys ir misijos.

2018-10-25: Trečiadienį Europos Parlamentas pranešė, kad bus atnaujinta Šengeno informacinė sistema (SIS). Pranešime spaudai rašoma apie pagrindinius pakeitimus: "Kovoje su neteisėta migracija, sistema pagerins keitimąsi informacija ir perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas grąžinimo sprendimas. Valstybės narės taip pat privalės dalintis informacija ir perspėjimais apie teroristinius išpuolius. Be to, bus dalinamasi prevenciniais perspėjimais dėl vaikų, kurie gali būti pagrobti vieno iš tėvų, taip pat vaikų ir pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti dėl jų pačių saugumo."

2018-10-18: Spalio 24 dieną (trečiadienį) vyks Jungtinių Tautų dienai skirtas renginys - Jungtinės Tautos Lietuvoje. Renginys vyks Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

2018-10-08: Projekto #BūkimPažįstami atstovai kalbina tarptautinio LCC universiteto atstovus apie tai, kaip universitetams sekasi dirbti su kitataučiais bei sukurti jiems integralią aplinką.

2018-09-26: Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras ieško praktikanto/-ės apmokamai praktikai nuo lapkričio mėnesio. Platesnė informacija pateikta informaciniame pranešime.

2018-09-21: Ketvirtadienį (rugsėjo 20 diena) Zalcburge vykusiame ES Vadovų Tarybos susitikime buvo aptartos naujos bendradarbiavimo galimybės dėl migracijos klausimų. 2015 metais pasirašiusi bendradarbiaivmo sutartis su Turkija bei Libija, ES šį kooperacijos lauką norėtų išplėsti: 2019-ųjų vasarį numatomas susitikimas su Arabų Lygos valstybėmis (Egiptas, Libija, Tunisas, Alžyras ir Marokas bei Artimųjų Rytų ir Persijos įlankos valstybės).

2018-09-13: Rugsėjo 12 dieną Jean-Claude Juncker pristatė savo kalbą dėl Europos Sąjungos padėties. Kalboje buvo paliesta migracijos tematika bei aptartos migrantų srautų mažinimui užtikrinti skirtos priemonės. Vienas iš Europos Komisijos Pirmininko siūlymų - įkurti papildomas specializuotas sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, kurias sudarytų apie 10 tūkstančių žmonių.

2018-09-10: Statistikos departamentas skelbia, jog praėjusį mėnesį Lietuvą palikusių asmenų buvo tūkstančiu daugiau nei į ją atvykusių. Po trijų mėnesių pertraukos - tai pirmasis fiksuotas neigiamo migracijos balanso atvejis.

2018-08-29: Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius teigė, jog užsieniečių imigracija yra naudinga Lietuvai, o darbo atvykėliai iš užsienio nedempinguoja šalies darbuotojų atlyginimų. „Darbo migrantai yra labai svarbu, tai puikus ženklas tiek Lietuvos verslininkui, kad tu gali planuotis plėtrą šalyje, tiek užsienio investuotojui, kad tai saugi šalis“, – Žinių radijui praėjusį ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius. Migracijos departamentas prognozuoja, jog ateinančiais metais darbo tikslais atvykusiųjų iš Ukrainos skaičius augs 30-50 procentų.

2018-08-21: Migracijos departamento Resursų valdymo skyriaus vedėja ir projekto „Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas” vadovė Rita Mikučionienė teigė, jog nuo kitų metų vidurio visi migracijos procesai bus valdomi virtualioje erdvėje. Su avykimu į Lietuvą susijusių elektroninių paslaugų teikimas vyks vieno vieno langelio principu per Migracijos vartų MIGRIS portalą. Projektas įgyvendinamas pasinaudojus Europos Sąjungos fondų investicijomis.  

2018-08-08: Vera Jourova, Eurokomisarė teisingumo klausimais, išreiškė ES poziciją, kad reikalingas griežtesnis prašymų suteikti pilietybę tikrinimas. Komisarė kritikavo „auksinių pasų" išdavimo tvarką, kuomet ES valstybių narių pilietybę lengvai gali gauti pasiturintys trečiųjų šalių piliečiai. Daugiausiai kritikos dėl per lengvos išdavimo tvarkos sulaukė Kipras ir Malta.  

2018-08-01: Remiantis pavasarį atliktomis apklausomis, Eurobarometras praneša, jog imigracija - pagrindinis ES piliečius neraminantis iššūkis (taip ją įvardijo 38% ES piliečių; 2017 m. - 39%). 21 valstybėse narėse imigracijos iššūkiai buvo minimi pirmoje vietoje, likusiose - antroje vietoje (išskyrus Portugaliją, kuri imigraciją įvardijo penktoje vietoje). Antru bendru iššūkiu buvo įvardintas terorizmas (29%), trečioje vietoje - ekonominės problemos (18%).

2018-07-25: Migracijos departamentas skelbia, jog dirbti į Lietuvą atvyksta vis daugiau užsieniečių - beveik 2% Lietuvos gyventojų šiuo metu sudaro užsieniečiai. Ukrainos piliečių Lietuvoje šiuo metu gyvena 50% daugiau nei tokiu pačiu metu pernai. Taip pat padaugėjo gyvenančių baltarusų skaičius, o gyvenančių Rusijos piliečių sumažėjo.  

2018-07-25: Italijos užsienio reikalų ministras Enzo Moavero Milanesi pirmadienį pranešė, jog Italija sutinka vėl į savo teritoriją priimti jūroje išgelbėtus migrantus. Toks sprendimas galios bent iki tol, kol ES priims bendrą strategiją, skirtą spręsti migracijos srautų koncentracijos pietinėse ES valstybėse problemą. Sprendimą ES valstybės narės bandys pasiekti per artimiausias penkias savaites.

2018-07-18: Praėjusią savaitę Theresos May kabinetas patvirtino siūlymus dėl ryšių su ES po Brexit. Migracijos klausimais Britanija žada atšaukti laisvo žmonių judėjimo iš ES teisę. Tačiau Jungtinė Karalystė yra suinteresuota sudaryti kuo palankesnes judėjimo sąlygas verslui dėl darbuotojų relokacijos, abiejų pusių studentams dėl mobilumo galimybių. Taip pat bus siekiama išlaikyti bevizio keliavimo tvarką turistinio ir verslo tikslų kelionėms.  

2018-07-18: Praėjusį penktadienį (liepos 13 d.) JTO būstinėje Niujorke buvo priimtas dokumentas Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Ši išsami darbotvarkė kalba apie migracijos politikai keliamus tikslus, jų įgyvendinimą ir vėlesnį politikos vertinimą. JTO vadovas teigė, kad šis dokumentas siekia palengvinti saugią migraciją siekiant sumažinti neteisėtos migracijos kiekius.

2018-07-18: Praėjusią savaitę Insbruke, Austrijoje, vykusiame ES vidaus reikalų ministrų susitikime nebuvo pasiekti tvirti susitarimai dėl Austrijos pateiktų pasiūlymų drastiškai mažinti migracijos mastus į ES.

2018-07-12: Italijos Respublikos prezidento Sergio Mattarella valstybinio vizito į Lietuvą metu šalies vadovas susitiko su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite. Vizito metu buvo aptariami migracijos ir saugumo klausimai, bendradarbiavimas NATO. Prezidentės teigimu Lietuva suprantanti, kad Italijai tenka didelė migracijos našta, prie kurios palengvinimo Lietuva yra pasiryžusi prisidėti. Tam Lietuva skyrė vieną laivą ir patruliavimo sraigtasparnį, Lietuvos kariai prisideda prie ES operacijos „Sophia“, kuri padeda kovoti su nusikalstamu žmonių gabenimu Viduržemio jūra, prie ES pasienio agentūros „FRONTEX“ veiklos jau prisijungė beveik 200 Lietuvos pareigūnų.

2018-07-12: Nors mirtingumas praėjusiais metais ES viršijo gimstamumą, ES populiacija per pastaruosius metus išaugo iki 513 milijonų, praneša „Eurostat“ - gyventojų skaičiaus prieaugį nulėmė migracija.

2018-07-12: Statistikos departamento duomenimis antrą mėnesį iš eilės į Lietuvą atvykstančiųjų yra daugiau nei iš jos išvykstančiųjų - Lietuvos populiacija per pastaruosius du mėnesius išaugo 991 gyventojų.

2018-07-12: Trečiadienį (liepos 11) Vyriausybė svarstė beveik dvigubai praplėsti trūkstamų profesijų sąrašą (nuo 27-ių iki 49-ių), kad trūkstamus specialistus būtų galima lengviau atsivežti iš užsienio. Sąrašą planuojama papildyti kompiuterių sistemų specialisto, tinklo administratoriaus, ryšių ir duomenų bazių programuotojų, programinės įrangos kūrėjo ir projektuotojo, multimedijos programų kūrėjo ir kitomis profesijomis.

2018-05-21: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) praneša, kad, nors, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., šių metų balandį neteisėtos migracijos į Europos Sąjungos valstybes apimtys mažėjo, bendras Graikijoje ir Ispanijoje nustatytų neteisėtų sienos kirtimų atvejų skaičius augo.

2018-05-09: Europos migracijos tinklas išplatino pirmą 2018 m. ketvirtį apžvelgiantį naujienlaiškį.

2018-05-04: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) praneša apie ,,šokiruojančią'' humanitarinę spragą biudžete, skirtame užtikrinti paramą 3,4 mln. konflikto Rytų Ukrainoje paveiktiems žmonėms. Šiuo metu numatytoms programoms įgyvendinti trūksta iki 97 proc. reikalingų lėšų.

2018-05-03: Migracijos departamentas išplatino naujausią informaciją apie užsieniečių imigraciją į Lietuvos Respubliką per 2018 m. pirmuosius 4 mėnesius.

2018-04-25: 21 tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių organizacijos išplatino viešą kreipimąsi, pasmerkiantį Graikijos Vyriausybės sprendimą neatsižvelgti į Valstybės Tarybos - šalies aukščiausiojo administracinio teismo - sprendimą nutraukti Graikijoje taikomą imigrantų sulaikymo politiką. Teigiama, kad, priešingai valstybės Vyriausybės pareiškimams, šios politinės praktikos neturi jokio teisinio pagrindo ir neatitinka tarptautinių humanitarinių principų.

2018-04-25: Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas priėmė susitarimą dėl  Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (European travel information and authorisation system, ETIAS) diegimo. ETIAS  įgalins išankstines keliaujančių trečiųjų šalių piliečių patikras ir tam tikromis aplinkybėmis sudarys pagrindą nesuteikti leidimo keliauti po Šengeno erdvę. Tokiu sprendimu siekiama sustiprinti Šengeno erdvės saugumą, riboti neteisėtą imigraciją bei sumažinti sudėtingos keliautojų identifikavimo tvarkos sąlygotas pasienio punktuose išsidriekiančias eiles.  

2018-04-24: Eurostat praneša, kad 2017 m. daugiausia prašymų dėl prieglobsčio patenkinta Vokietijoje (325,4 tūkst.), Prancūzijoje (40,6 tūkst.), Italijoje (35,1 tūkst.), Austrijoje (34 tūkst.) ir Švedijoje (31,2 tūkst.). Daugiausia tokių sprendimų priimta dėl Sirijos (175,8 tūkst.), Afganistano (100,7 tūkst.) ir Irako (64,3 tūkst.) piliečių.

2018-04-23: Prancūzijos Nacionalinė asamblėja (Žemutiniai parlamento rūmai) pritarė kontraversiškai vertinamam imigracijos įstatymo projektui, kuris numato perpus (iki 6 mėn.) sutrumpinti terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas suteikti prieglobstį, bei palengvina asmenų, kurių prašymai suteikti prieglobstį atmesti pripažinus juos ekonominiais migrantais, deportavimą. ,,Amnesty International'' išplatino pareiškimą, kuriame pažymi, kad migrantams ir prieglobsčio prašytojams šis įstatymas yra ,,pavojingas''.  

2018-04-23: Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE) pristatė naują ataskaitą, apžvelgiančią skirtingas prieglobsčio ES valstybėse sistemas.

2018-04-20: Eurostat praneša, kad 2017 m. ES valstybės prieglobstį suteikė daugiau nei 0,5 mln. žmonių, iš kurių beveik trečdalis - Sirijos piliečiai. Daugiau nei 60 proc. šių sprendimų priimta Vokietijoje.

2018-04-19: Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išplatino 12 raktinių rekomendacijų sąrašą, skirtą geriau identifikuoti pagrindinius migrantų integracijai ES kylančius iššūkius ir, remiantis didžiausių ES miestų pavyzdžiais, efektyviau įgyvendinti vietinės, regioninės ir nacionalinės migracijos politikos sprendimus.  

2018-04-17: Remiama Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), Slovėnija įgyvendins pirmąją migrantų perkėlimo programą. Iš Turkijos į šalį bus perkelti 60 sirų.

2018-04-16: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) praneša, kad kovo mėnesį užfiksuoti 6,2 tūkst. bandymai neteisėtai kirsti ES valstybių sieną (63 proc. mažiau nei 2016 m. kovą). Daugiausia neteisėtos migracijos atvejų ir toliau fiksuojama Viduržemio jūros regione.  

2018-04-13: Pristatyti naujausios imigrantų integracija Europos Sąjungoje besidomėjusios Eurobarometer apklausos rezultatai.

2018-04-12: Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) biuras išplatino pirmą tokio tipo ataskaitą dėl dviejų organizacijų partnerystės 2017 m. įgyvendinant grįžimo ir reintegracijos Afganistane programas.

2018-04-10: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) pristatė mobiliąją programėlę ,,Destination Europe'' (liet. ,,Tikslas - Europa''), skirtą geriau informuoti į Europos Sąjungos šalis dirbti imigruojančius Kinijos piliečius.

2018-04-09: Eurostat pranešimas nurodo, kad 2016 m. Europos Sąjungos valstybėse pilietybė suteikta beveik 1 mln. asmenų (palyginimui, 2015 m. - 841 tūkst.,  2014 m. - 889 tūkst. asmenų), iš jų daugiausiai - prieš tai jokios Europos Sąjungos valstybės pilietybės neturėjusiems kitų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės. Maždaug trečdalis ES valstybės pilietybę gavusių žmonių - Maroko, Albanijos, Indijos, Pakistano, Turkijos, Rumunijos ir Ukrainos piliečiai. Rumunijos ir Lenkijos piliečiai sudarė didžiausią procentinę ES valstybių piliečių dalį, pilietybę gavusių kitoje Europos Sąjungos valstybėje.    

2018-04-06: Prieglobsčio ES valstybėse (daugiausia - Ispanijoje) paprašiusių Venesuelos piliečių skaičius per pastaruosius du metus išaugo beveik 800%. Šiuo metu tai dešimta dažniausia dėl prieglobsčio ES besikreipiančių asmenų kilmės valstybė.

2018-04-03: Europos Komisija paskelbė, kad pagalbos projektams Graikijoje bus skiriama papildoma 180 mln. eurų parama. Pinigais numatyta finansuoti programas, padedančias pabėgėliams geriau integruotis į gyvenimo miestuose sistemą ir taip spręsti laikino apgyvendinimo perpildytose bei socialinių problemų kamuojamose pabėgėlių stovyklose problemą.

2018-03-30: Lietuvos Migracijos departamentas praneša, kad nuo balandžio pradžios keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas.

2018-03-28: Naujausia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) parengta analizė skelbia, kad nelegali prekyba žmonėmis išlieka viena pelningiausių organizuoto nusikalstamumo formų. Prekybininkai, šiuo metu uždirbantys iki milijardo eurų per metus, daugiausiai pasipelno iš darbo arba studijų tikslais Europos valstybes mėginančių pasiekti Užsachario Afrikos šalių (ypač - Nigerijos) piliečių.

2018-03-27: Eurostat nurodo, kad 2017 m. didžiausias pirmą kartą dėl prieglobsčio ES besikreipiančių asmenų paraiškų skaičiaus ir vietinės populiacijos dydžio santykis užregistruotas Graikijoje (5,3 tūkst. paraiškų milijonui gyventojų) , mažiausias - Slovakijoje (27 paraiškos milijonui gyventojų).  Visoje ES tais pačiais metais vidutiniškai pateikta 1,3 tūkst. paraiškų milijonui gyventojų.

2018-03-27: Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2017 m. iš Lietuvos  dažniausiai emigravo jauni, darbingo amžiaus (28 m.), Lietuvoje gimę vyrai. Daugiausia Lietuvos gyventojų emigravo į Jungtinę Karalystę (45%), Norvegiją (10,5%), Vokietiją (8,6%), Airiją (7%), Daniją (3,5%) ir Švediją (3,3%). Tarp trečiųjų šalių piliečių iš Lietuvos dažniausiai emigravo asmenys iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Indijos ir Irano.  

2018-03-27: Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2017 m. į Lietuvą dažniausiai imigravo Ukrainos (26,6%), Baltarusijos (6,4%), Rusijos (3,3%) ir Indijos (2,1%) piliečiai. Palyginus su 2016 m., labiausiai augo atvykėlių iš Ukrainos ir Baltarusijos skaičius. Daugiausia trečiųjų šalių imigrantų - jauni, darbingo amžiaus (30 m.) vyrai ir moterys.  

2018-03-27: Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2017 m. iš Lietuvos iš viso emigravo 47,9 tūkst. gyventojų (4,8% mažiau nei 2016 m.). Tais pačiais metais į Lietuvą imigravo 20,4 tūkst. žmonių, iš jų lygiai pusė - iš kitų valstybių grįžtantys Lietuvos piliečiai.    

2018-03-26: Eurostat praneša, kad 2017 m. užregistruota virš 650 tūkst. asmenų, pirmą kartą besikreipiančių dėl prieglobsčio ES valstybėse, prašymų. Daugiausia tokių prašymų teikė Sirijos (16%), Irako (7%) ir Afganistano (7%) piliečiai. 3 iš 10 asmenų kreipėsi dėl prieglobsčio Vokietijoje.

2018-03-24: Garsiai nuaidėjusioje byloje Jungtinė Karalystė nuteisė 15 prieš deportaciją Londono Stansted oro uoste protestavusių aktyvistų. Nuteistiesiems pateikti kaltinimai dėl ,,teroristinės veiklos''.

2018-03-23: Europos tinklas dėl bepilietybės (European Network on Statelessness) ir jo nariai Europoje sukūrė naują ,,Bepilietybės indeksą'', leisiantį tiksliau įvertinti skirtingose valstybėse reziduojančių asmenų be pilietybės situaciją ir geriau juos apsaugoti.  Eurostat nurodo, kad 2,5% visų dėl prieglobsčio ES besikreipusių asmenų (apie 30 tūkst. žmonių) 2016 m. buvo be arba nežinomos pilietybės.  

2018-03-22: Migracijos politikos instituto ataskaita nurodo, kad, nepaisant iš pirmo žvilgsnio efektyvių jos pagrindu formuluojamų sprendinių, dabartinė ES prieglobsčio politika turi būti iš esmės peržiūrėta. Dokumente teigiama, kad dabartinis jos variantas - turinio prasme skubotas, todėl taikomi sprendiniai (pvz. ES-Turkijos susitarimas dėl pabėgėlių) paveikūs išliks tik trumpalaikėje perspektyvoje.

2018-03-21: Migracijos departamentas nurodo, kad nuo šių metų balandžio keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per LR diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu užsieniečiai ir toliau galės pateikti būdami teisėtai Lietuvoje.

2018-03-20: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad asmenims, atvykstantiems iš ,,saugių kilmės valstybių'', gali būti taikoma paspartinta prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūra. Dažnai taip pat numatomas sutrumpintas laikas pateikti apeliaciją, mažesnė parama savanoriškam grįžimui ir reintegracijai, bei griežtesnė grąžinimo politika.

2018-03-19: Vykdydama savo įsipareigojimus Turkijai, Europos Komisija iš savo biudžeto planuoja skirti papildomą 1 mlrd. eurų paramą šalyje besiglaudžiantiems pabėgėliams iš Sirijos.

2018-03-17: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad, nors paraiškos iš Vakarų Balkanų valstybių sudaro santykinai nedidelę dalį (4-8%) visų dėl prieglobsčio ES teikiamų prašymų, būtent šio regiono šalys dažniausiai įrašomos į saugių kilmės valstybių sąrašus.

2018-03-16: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad sudarant saugių kilmės valstybių sąrašus, kai kurios valstybės nesaugiomis laikomos dėl rizikos, kylančios tam tikroms jos socialinėms grupėms. Prie tokių rizikos subjektų priskiriamos moterys, jaunos mergaitės, LGBT bendruomenės nariai, įvairios mažumos, albinosai.

2018-03-15: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontexskelbia, kad 2018 m. vasarį Europą keturiais pagrindiniais Viduržemio jūros regiono keliais pasiekė beveik 75% mažiau nelegalių migrantų nei 2017 m. vasarį. Palyginus su šių metų sausiu, Ispanijoje ir Graikijoje neteisėtos migracijos srautai išliko stabilūs, o Italijoje užfiksuotas nelegaliai atkeliavusių migrantų skaičiaus mažėjimas.

2018-03-13: Japonijos Vyriausybė paaukojo 30,5 JAV dol., numatytų paremti Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) veiklą. Beveik pusė paramos bus skiriama TMO programoms Užsachario Afrikoje.  

2018-03-12: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad sudarydamos ,,saugių kilmės valstybių'' sąrašus ES valstybės dažniausiai remiasi Europos Sąjungos Prieglobsčio procedūrų direktyva bei kitų valstybių praktika. Šiuo metu daugiausia valstybių į tokius sąrašus įtraukusi Olandija (32 valstybės), Jungtinė Karalystė (24 valstybės) ir Austrija (20 valstybių).

2018-03-12: Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos atliktas tyrimas nurodo, kad, priešingai Italijoje vyraujančiai priešrinkiminei retorikai, imigracija nei viename šalies regione neprisidėjo prie nusikalstamumo apimčių augimo. Statistika atskleidžia, kad užsieniečių įvykdomų nusikaltimų skaičius nuosekliai mažėjo visą paskutinįjį dešimtmetį.

2018-03-09: Austrijos Kancleris Sebastian Kurz paskelbė, kad imigracija ir sienų apsauga bus centrinė Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Taryboje tema. Prieš imigraciją pasisakančios Vyriausybės lyderys ,,Europos vairą'' iš Bulgarijos perims liepą.

2018-03-09: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad šiuo metu mažiausiai 14 EMN valstybių narių turi ,,saugių kilmės valstybių'' sąrašus. Spręsdamos įvairius su prieglobsčio politika susijusius klausimus, ,,saugios kilmės valstybės'' sąvoką neoficialiai naudoja ir Norvegija bei Suomija. Dažniausiai ,,saugių kilmės valstybių'' sąrašuose identifikuojamos Vakarų Balkanų valstybės, ypač - Albanija, Bosnija ir Hercogovina, Makedonija, Montenegras, Kosovas ir Serbija.  

2018-03-09: Virš 200 vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens vyriausybinių bei nevyriausybinių institucijų atstovų susitiko 4-ame Europos Migracijos Forume. Centrinė renginyje aptartų klausimų tema - migrantų integravimas į nacionalines Europos Sąjungos valstybių darbo rinkas.

2018-03-08: Europos migracijos tinklas (EMN) išplatino informacinį pranešimą dėl kontraversiškos ,,saugių kilmės šalių'' sąvokos turinio.

2018-03-08: Tarptautinės migracijos organizacijos Generalinis Sekretorius William Lacy Swing Tarptautinės moters dienos proga išplatintame pranešime aptarė  klausimų, susijusių su migruojančių moterų role, svarbą.

2018-03-05: TMO skelbia, kad drauge su JTO, Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga įgyvendinamomis savanoriško grįžimo programomis jau pasinaudojo virš 15 tūkst. migrantų iš Libijos.  

2018-03-01: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) skelbia, kad sausį sprendimų (60 tūkst.) dėl prieglobsčio ES+ valstybėse suteikimo priimta daugiau nei paraiškų (54 tūkst.). Iš viso sprendimo dėl prieglobsčio vis dar laukia maždaug 450 tūkst. žmonių. Pastaraisiais mėnesiais ypač išaugo prašymų iš Gruzijos skaičius (nuo 874 paraiškų rugsėjį iki 1859 paraiškų šių metų sausį).

2018-02-28: Tarptautinė migracijos organizacija užregistravo pirmuosius duomenis į ,,Tarptautinės pagalbos skaidrumo iniciatyvos'' (IATI) sistemą, skirtą prisidėti prie skaidrumo tarp skirtingų humanitariniame sektoriuje veikiančių institucijų sklaidos.

2018-02-26: ES patvirtino tris naujas 150 mln. eurų vertės programas, numatytas paremti Skubios pagalbos Afrikai patikos fondo įsipareigojimus sprendžiant su migrantų apsauga, saugiu grįžimu ir reintegracija susijusias problemas Libijoje.

2018-02-22: Migracijos departamentas atskleidė stambaus masto piktnaudžiavimo migracijos procedūromis Lietuvoje schemą. Trečiųjų šalių piliečiai teikė prašymus dėl leidimų laikinai gyventi, nurodydami, kad atvyksta savanoriauti fiktyvios Švedijos ne pelno organizacijos filiale.

2018-02-21: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) paskelbė ,,Rizikos analizę 2018 m.'', kurioje nurodo, kad, nors 2017 m. užfiksuoti per ketverius metus mažiausi nelegalaus ES sienų kirtimo Viduržemio jūros regione rodikliai, regionas ir toliau išliks populiariausių bei pavojingiausių migracijos į ES kelių sandūra.

2018-02-16: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) praneša, kad nuo 2014 m. užfiksuota virš 1,2 tūkst. migrantų vaikų žūčių, daugiausia - Viduržemio jūros regione. TMO ir kitos tarptautinės organizacijos išplatino viešą pranešimą, nurodantį, kad, dėl tikslių duomenų trūkumo, šis ir kiti skaičiai tik iš dalies atspindi tikrąjį su nereguliarios migracijos sukeltomis problemomis siejamos tragedijos mastą.  

2018-02-14: Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) išplatino atnaujintą ataskaitą dėl migracijos poveikio vietinėms Europos Sąjungos valstybių bendruomenėms. Nustatyta, kad tinkamo ir įperkamo būsto migrantams užtikrinimas išlieka raktiniu iššūkiu.  

2018-02-14: ,,Europos politikos laboratorijos'' kūrybinėse dirbtuvėse aptarti 9 paveikiausi su migracija bei migracijos politika susiję mitai.

2018-02-13: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) skelbia, kad 2018 m. sausį Europą keturiais pagrindiniais Viduržemio jūros regiono keliais pasiekė 7 proc. mažiau nelegalių migrantų nei 2017 m. sausį. Nors ataskaitiniu laikotarpiu Ispanijoje ir Graikijoje nereguliarios migracijos srautai sumažėjo, Italijoje užfiksuotas nelegaliai atkeliavusių migrantų skaičius augimas.

2018-02-09: Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras (UNHCR) praneša, kad dėl atsinaujinusių smurto proveržių per paskutines 10 savaičių savo namus Jemene paliko virš 85 tūkst. žmonių.

2018-02-08: Migracijos politikos institutas (MPI) praneša, kad, nors iki 2020 m. ketvirtadalį mokyklinio amžiaus populiacijos Europoje galimai sudarys tiesioginės migracijos patirties paveikti vaikai, mokyklos išlieka prastai pasirengusios prisiderinti prie ryškėjančios socialinės įvairovės.

2018-02-05: Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) išplatino ataskaitą, kurioje išskyrė 5 fundamentalių su migracija ES susijusių problemų židinius.

2018-02-02: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) skelbia, kad 2017 m. prieglobsčio prašymų skaičius Europos Sąjungoje sumažėjo 43%. Praeitais metais dėl prieglobsčio ES+ valstybėse pateikta  virš 706 tūkst. prašymų.  

2018-01-31: OECD ir Tarptautinė darbo organizacija (ILO) pristatė ataskaitą ,,Kaip imigrantai prisideda prie valstybių ekonomikų vystymo?’’.

2018-01-29: Europos Komisija apžvelgė situaciją dėl 10 raktinių institucijos pirmininko Jean-Claude Juncker'io 2017 m. suformuluotų Komisijos veiklos prioritetų, tarp kurių - ir nauja Europos Sąjungos migracijos politika - įgyvendinimo.

2018-01-28: Kembridžo Universitetas paskelbė pirmą tokio pobūdžio studiją dėl nelegalios prekybos perkėlimu Viduržemio jūros migracijos keliais organizavimo modelių. Tyrimo išvados teigia, kad, priešingai pradinėms hipotezėms, prekyba nelegaliomis kelionėmis veikia ne ,,mafiją primenančios’’ monopolijos, o atviros ir konkurencingos rinkos pagrindais.

2018-01-27: Al Jazeera praneša, kad daugėja įrodymų dėl naujo migracijos kelio iš Turkijos į Europą suaktyvėjimo. Turkijos saugumo pajėgos teigia vien 2017 m. sulaikiusios per 50 tūkst. nelegalių  migrantų iš Turkijos ir šiaurės Graikijos. Financial Times taip pat nušviečia Europos Komisijai skirtą Europos Sąjungos valstybių raginimą laikytis finansinių 2016 m. Ankaroje sudaryto susitarimo dėl migrantų sulaikymo Turkijoje reikalavimų.

2018-01-26: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) drauge su partneriais Pasaulio ekonomikos forume Davose (Šveicarija) pristatė studiją ,,Daugiau nei skaičiai: kaip duomenys apie migraciją gali suteikti apčiuopiamos vertės migrantams ir vyriausybėms?''.  

2018-01-25: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė interviu EURACTIV teigia, kad, nors augančią Europos Sąjungos ekonomiką ir didėjantį politinį stabilumą galima laikyti ,,geriausiu metų pranešimu'', migracijos bei saugumo klausimai išlieka aktualiu iššūkiu bendrai puoselėjamoms Bendrijos vertybėms.

2018-01-23: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) skelbia, kad 2017 m. migrantų, Europą nelegaliai pasiekusių per Italiją ir Graikiją, skaičius sumažėjo 60 proc. Tais pačiais metais nelegalios imigracijos per Ispaniją apimtys ir toliau augo.

2018-01-23: Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos paskelbė pagrindinius 2017 m. II pusmečio Lietuvos migracijos rodiklius.

2018-01-23: Sausio 15-16 d., Paryžiuje, Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) atstovai drauge su partneriais iš OECD ir UN DESA dalyvavo pirmą kartą surengtame Tarptautiniame migracijos statistikos forume. Šalia kitų renginio metu aptartų klausimų, TMO Globalios migracijos duomenų analizės centras (GMDAC) pristatė naują Globalios migracijos duomenų portalą, skirtą lengviau pasiekti aktualią su migracija bei migracijos politika susijusią informaciją ir faktus.

2018-01-23: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) išplatino JT Generalinio sekretoriaus António Guterres'o ataskaitą ,,Making Migration Work for All''. Dokumentas pristatė šiuolaikinius migracijai keliamus iššūkius bei aptarė potencialias migracijos kaip pozityvaus reiškinio puses.

2018-01-04: OECD pristato leidinį „Tarptautinės migracijos perspektyvos 2017“, kuriame analizuojami svarbiausi migracijos srities teisinių aktų pasikeitimai bei naujovės.  

2017-12-18: Vien 2016, ES suteikė prieglobstį ir perkėlė daugiau kaip 720,000 pabėgėlių - tris kartus daugiau, nei Australija, Kanada ir JAV kartu sudėjus.

2017-08-16: EK kviečia suinteresuotas puses teikti nuomonę dėl teisėtos migracijos ir užpildyti šį klausimyną.

2017-06-21: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir Europos migracijos tinklas (EMN) birželio 6 d. Vilniaus Tech Parke organizavo konferenciją „Pabėgėlių integracija: privačios ir bendruomeninės iniciatyvos“. Renginio metu pristatytos inovatyvūs visuomeniniai projektai, skirti padėti pabėgėliams susirasti darbą ir būstą, palengvinti naujos kalbos mokymosi procesą bei užtikrinti efektyvesnę integraciją į priimančią visuomenę. (more…)

2017-06-05: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir Europos migracijos tinklas (EMN) birželio 6 d. Vilniuje organizuoja konferenciją „Pabėgėlių integracija: privačios ir bendruomeninės iniciatyvos“. Konferencijos metu bus pristatytos įvairios iniciatyvos pabėgėlių apgyvendinimo, įdarbinimo ir mokymo srityse.

2017-05-17: Balandžio 21 d. Seime vyko konferencija „Pabėgėlių  konvencijai Lietuvoje 20 metų.  Pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažanga, iššūkiai bei ateitis“.

2017-03-14: LRV 2017 m. kovo 8 d. patvirtino naują prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarką, kuri numato užsieniečių apgyvendinimą savivaldybių turimose nenaudojamose ar laisvose apgyvendinimo vietose.

2017-03-13: 2017 kovo 2 d. Europos Komisija pristatė naują planą ir rekomendacijas valstybėms narėms, skirtas veiksmingiau organizuoti grąžinimo procedūras.

2016-11-29: Publikuotas naujas tyrimas: "Prieglobsčio prašančių asmenų perkėlimas į Lietuvą: migrantų patirtys, ekspertų vertinimai, Lietuvos gyventojų nuostatos (2016/2)".

2016-11-22: Komisija pristato perkėlimo programos progreso ataskaitą: ES valstybės narėms rekomenduojama išlaikyti įsipareigojimų vykdymą.

2016-07-11: JTVPK duomenimis, 2015 metais daugiau nei pusę viso pasaulio pabėgėlių sudarė  Sirijos (4,9 mln.), Afganistano (2,7 mln.) ir Somalio (1,1 mln.) gyventojai.

2016-05-30: Skelbiamas 2015 m. Migracijos metraštis — dvyliktasis Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtas statistikos leidinys.

2016-05-30: Pasirodė Prieglobsčio ataskaita 2015, parengta Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus. Ataskaitoje apžvelgiamos naujausios prieglobsčio tendencijos Lietuvoje ir pateikiami statistiniai duomenys, pristatoma Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus darbuotojų veikla Europos prieglobsčio paramos biure bei vykdomi projektai.

2016-05-25: Gegužės 23 d. vyko EMT, TMO, Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto konferencija "Migracijos situacija ES pasienyje ir kintančios migrantų judėjimo kryptys".  

2016-04-07: Europos Komisija pristatė naują paketą, kuriuo siekiama modernizuoti išorinių Šengeno erdvės sienų priežiūrą, gerinant sienų kirtimo kontrolės kokybę ir efektyvumą.

2016-03-22: Lietuvos statistikos departamentas paskelbė naują informacinį pranešimą apie Lietuvos gyventojų tarptautinę migraciją 2015-aisiais metais.

2016-03-08: Įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kuriame aptartas Bendro veiksmų plano su Turkija vykdymo progresas bei tolimesni veiksmai sprendžiant migrantų krizę.

2016-03-04: Spartinamos nelegalių migrantų grąžinimo iš Graikijos į Turkiją procedūros.

2016-02-24: Hagoje įsteigtas Europos neteisėto asmenų gabenimo centras, kuriuo bus stiprinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nacionalinių institucijų, Europos agentūrų, siekiančių sustabdyti neteisėtą asmenų gabenimą.

2016-02-22: Europos Vadovų Taryba priėmė susitarimą dėl Jungtinės Karalystės ateities Europos Sąjungoje.

2016-02-18: Pabėgėlių krizė: Austrija nustatė priglobsčio prašymų ir leidimo migrantams kirsti valstybės sieną limitą. Per dieną bus priimama 80 prieglobsčio prašymų ir leidžiama keliauti per Austriją ne daugiau nei 3,200 žmonių.

2016-02-01: Švedija ketina išsiųsti 80 000 pabėgėlių, kuriems nebuvo suteiktas prieglobstis. Vien pernai švedai sulaukė per 160 000 prieglobsčio prašymų - daugiausiai Europos Sąjungoje (santykyje su valstybės populiacija).

2016-01-22: Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiami išankstiniai 2015 m. II pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje.

2016-01-07: Priimtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigalios nuo 2016 m. liepos 1 d.), kuriuo nustatyta, kad ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, išsaugos Lietuvos Respublikos pilietybę, o jeigu ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis asmuo jau yra netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, ji jam galės būti grąžinta.

2016-01-06: Užsieniečiai verslininkai skundžiasi Lietuvos migracijos politika. Gruodžio viduryje kelios dešimtys verslo migrantų parašė atvirą laišką Prezidentei ir kitoms valdžios institucijoms, kuriame piktinasi vadinamąja "trijų darbuotojų taisykle".

2015-12-08: Europos Komisijos viceprezidentas teigia, jog Europa turėtų perimti pabėgėlius, esančius Turkijoje.

2015-11-25: Aukštos kvalifikacijos specialistams ir investuotojams iš ne ES šalių - interneto vartai.

2015-11-18: Mitai, faktai ir atsakymai apie pabėgėlius ir migrantus.

2015-11-13: Viršūnių susitikime Valetoje Europos ir Afrikos valstybių vadovai diskutavo apie migraciją.

2015-11-05: Lapkričio 4 d. įvyko pirmasis skrydis iš Graikijos pagal ES relokacijos schemą. Pirmieji pabėgėliai perkelti iš Graikijos į Liuksemburgą.

2015-10-30: EMN konferencijoje pranešimą skaičiusios Josephine Goube straipsnis apie tai, kodėl Europai reikia Start-up vizos.

2015-10-19: Praėjusią savaitę Europos Komisija susitarė su Turkija dėl jungtinio veiksmų plano sprendžiant pabėgėlių krizę.

2015-10-14: Europos komisija apžvelgė dabartinę migracijos situaciją Europoje.

2015-10-08: Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl pabėgėlių, kurie bus perkelti į Lietuvą, galite pamatyti čia.  

2015-09-25: Neeilinėje Europos Vadovų Taryboje aptarti strateginiai sprendimai migracijos krizei suvaldyti

2015-09-24: Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras kartu su Europos migracijos tinklu (EMT) š.m. spalio 1 d. organizuoja konferenciją ir naujos studijos "Verslo ir investicijų pritraukimas į Lietuvą: migracijos ir migracijos politikos vaidmuo" pristatymą. Konferencijos programą galite rasti čia.

2015-09-11: Vyriausybė ketvirtadienį pritarė, kad į Lietuvą, pagal Europos Sąjungos siūlomą planą, būtų perkelti 1105 pabėgėliai iš tokių šalių kaip Sirija, Irakas ir Eritrėja. Tam pritarė ir penktadienį posėdžiavęs Seimo Europos reikalų komitetas.

2015-09-10: Europos Sąjungos valstybių narių pozicijos dėl privalomos pabėgėlių kvotų sistemos nėra vieningos.

2015-09-09: Europos Sąjungos Migracijos ir Vidaus reikalų komisaras D. Avramopoulos vizito Austrijoje metu teigė, kad pagalba pabėgėliams ir jų apsauga yra Europos pareiga, kylanti iš kertinių Europos vertybių.

2015-09-01: Lietuva, ruošdamasi priimti 325 su Europos Sąjunga suderėtus pabėgėlius, svarsto burkų draudimą.

2015-08-26: Viešosios konsultacijos dėl Europos Sąjungos mėlynosios kortelės galutinis terminas buvo pratęstas iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

2015-08-12: Jungtinėje Karalystėje pagal naujus įstatymus nelegalūs imigrantai yra iškeldinami be jokio teismo sprendimo. Didžioji Britanija tuo siekia ne tik sumažinti atvykstančių žmonių skaičių, bet ir sustiprinti savo pozicijas Kalė migrantų krizės atžvilgiu.

2015-07-21: Briuselyje vykusioje neeilinėje Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje sutarta, jog Lietuva per dvejus metus priims 325 pabėgėlius.

2015-07-01: LRS Žmogaus teisių komitetas pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui perkelti 250 užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio.

2015-07-01: Paryžiuje vyko Prancūzijos EMN Nacionalinio informacijos centro organizuota konferencija "Nelydimi nepilnamečiai Prancūzijoje ir Europos Sąjungoje".

2015-06-24: 2015 m. birželio 25 -26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime migracijos klausimais vadovai aptars perkėlimą ES viduje, persikėlimą į ES ir grąžinimo politiką.  

2015-06-17: Migracijos departamento ataskaita „Prieglobstis Lietuvoje 2014 metais“ – jau elektroninėje erdvėje.

2015-06-13: Osle vyko Norvegijos EMN Nacionalinio informacijos centro organizuota konferencija "Perkėlimas, regioniniai sprendimo būdai ir humanitarinė pagalba".

2015-06-10: JTVPK duomenimis, per šiuos metus Viduržemio jūra į Europą jau pateko daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

2015-05-29: TMO Vilniaus biuras ieško praktikanto, norinčio prisidėti prie Europos migracijos tinklo veiklų Lietuvoje. Paraiškos priimamos iki birželio 15 d. Daugiau informacijos čia.

2015-05-13: Lietuva skeptiškai vertina Europos Komisijos pasiūlymą įvesti kvotas imigrantams iš Afrikos.

2015-05-11: Visuomenei pristatomas 2014 metų migracijos metraštis. Tai jau vienuoliktasis Migracijos departamento parengtas leidinys, kuriame, kaip ir kasmet, pateikiama gausi faktografinė ir statistinė informacija apie migracijos procesus.

2015-05-06: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) tęsia pagalbos darbus Nepale: labiausiai nusiaubtuose regionuose įkurtos stovyklos  būtinoms gyvenimo sąlygoms užtikrinti.

2015-05-05: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra FRONTEX publikavo 2015 m. metinę rizikos analizę.

2015-05-04: Jungtinių Tautų atstovo teigimu, Turkijos sprendimas suteikti teisę dirbti pabėgėliams yra puikus gerosios praktikos pavyzdys, kurį turėtų perimti ir kitos šalys.

2015-04-30: Europos Komisija pristatė 2015–2020 m. Europos saugumo darbotvarkę, kuria bus remiamas valstybių narių bendradarbiavimas kovojant su grėsmėmis saugumui.

2015-04-24: Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko pranešimas po neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo migracijos spaudimo Viduržemio jūros regione klausimu

2015-04-21: Europos Komisija, reaguodama į savaitgalį įvykusią tragediją Viduržemio jūroje, parengė 10 punktų veiksmų planą.

2015-04-21: Tarptautinė migracijos organizacija kartu su Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu ir Europos migracijos tinklu kviečia į viešą Jean-Pierre Garson paskaitą-diskusiją „Tarptautinė migracija ir vystymasis: mitai ir realybė".

2015-04-20: Balandžio 19 d. Viduržemio jūroje įvyko tragedija, kurios metu, pirminiais duomenimis, nuskendo apie 700 migrantų, keliavusių iš Afrikos į Europą.

2015-04-17: LR Seime įsteigta nuolatinė Migracijos komisija, kurios tikslas - nagrinėti migracijos procesų valdymo klausimus, rengti ir svarstyti įstatymų projektus bei pasiūlymus.

2015-03-24: Nauja EUROSTAT statistika: prieglobsčio prašytojų ES skaičius 2014 m. perkopė 625 tūkst.

2015-03-16: Nuo 2015 m. kovo 1d. įsigaliojo nauji  įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai.

2015-03-09: Publikuotas naujas tyrimas, analizuojantis grįžtamąją migraciją į kaimo vietoves ir lyginantis Airijos ir Lietuvos atvejus. Tyrimą galima rasti naujame leidinio Central and Eastern European Migration Review numeryje.

2015-02-20: The Guardian: Didžiojoje Britanijoje šiuo metu dirba 895,000 rytų europiečių, t.y. 23% daugiau nei 2014 m. pradžioje.

2015-02-19: Naujame BBC straipsnyje analizuojamas protų nutekėjimas ir jo pasekmės Lietuvai.  

2015-02-12: Kovo 19-20d. Rygoje vyks EMN metinė konferencija “Talentų pritraukimas ir išlaikymas Europoje”. Pagrindinis konferencijos tikslas yra pristatyti pažangias talentų pritraukimo schemas ES bei kitose pasaulio šalyse.

2015-02-05: Paskelbtos Oksfordo universiteto organizuotos konferencijos „Tarptautinės migracijos veiksniai" prezentacijos.  

2015-02-04: Darbuotojų teisių gidas bei kita svarbi ir naudinga informacija apie darbą Jungtinėje Karalystėje.

2015-01-27: Pasirodė nauja Tarptautinės migracijos organizacijos studija apie pasaulio gyventojų požiūrį į migrantus.

2015-01-26: Migracijos departamento duomenimis, 2014 m. leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turinčių užsieniečių skaičius padidėjo beveik trečdaliu, t.y. nuo 12,9 tūkst. iki 17,1 tūkst.        

2014-12-29: Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų komisaro Dimitrio Avramopoulos (Dimitris Avramopoulos) pranešimas Tarptautinės Migracijos dienos proga.

2014-12-15: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2005-2014 metais pasaulyje gyveno 3663 tūkstančiai lietuvių, iš kurių 3043,4 tūkst. (83,1%) Lietuvoje ir 619.6 tūkst. (16,9%) užsienio valstybėse.

2014-11-18: Prognozuojama, kad šiais metais Lietuvą pasieks rekordiškai didelė privačių asmenų perlaidų suma, kuri sudarys net apie 5% Lietuvos BVP.

2014-11-12: ES Teisingumo teismas paskelbė, kad ekonomiškai neaktyviems Europos Sąjungos piliečiams gali būti nesuteikiama teisė į tam tikras socialines išmokas.

2014-10-23: Naujuoju Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų komisaru patvirtintas Dimitris Avramopoulos.

2014-10-20: Minint aštuntą Europos kovos su prekyba žmonėmis dieną Europos Komisija išleido trijų dalių pranešimą apie prekybą žmonėmis.  

2014-10-17: Europos Migracijos Forumas vyks sausio 26-27 d., Briuselyje. Šiais metais pagrindinis dėmesys bus skiriamas migracijai Viduržemio jūros regione.

2014-10-16: VU TSPMI dėstytoja Dr. D. Žva­lio­ny­tė atliko tyrimą apie grįžusių emigrantų užsienyje įgytos patirties pritaikymą Lietuvos darbo rinkoje.

2014-10-15: Migracijos politikos institutas (MPI) išleido naują studiją "Parduodamos vizos ir pilietybė: klausimai, kylantys priimant imigrantus investuotojus".

2014-09-05: JTVPK praneša, kad nuo karo pradžios Sirijoje bevei pusė visų gyventojų (virš 3 milijonų) tapo pabėgėliais, kurie ieško prieglobsčio kitose, daugiausia kaimyninėse, valstybėse.

2014-09-04: TMO Vilniaus biuras ieško praktikanto, norinčio prisidėti prie Europos migracijos tinklo veiklų Lietuvoje. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 18 d. Daugiau informacijos rasite čia.

2014-08-07: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pastaruoju metu į Lietuvą sugrįžta vis daugiau emigrantų.

2014-08-05: Pranešama, kad Lietuvoje rekordiškai išaugo sienos pažeidėjų skaičius iš Vietnamo - liepos mėn. sulaikytas 51 vietnamietis.

2014-08-04: Per 2014 m. I pusmetį užsieniečiams išduota 86,3 proc. daugiau leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

2014-07-24: Seime planuojama sudaryti komisiją, kurios pagrindinis uždavinys - spręsti su emigracija susijusias problemas.

2014-07-23: ES statistikos agentūra Eurostat paskelbė neto migracijos tūkstančiui gyventojui duomenis už 2013 metus.

2014-07-11: Liepos 10-13 d. vyksta Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, kurio tikslas skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir užsienio šalyse gyvenančio lietuvių jaunimo.

2014-07-08: Europos prieglobsčio paramos biuras paskelbė savo metinę ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiama prieglobsčio situacija Europos Sąjungoje.

2014-07-07: Lietuvos Vyriausybė patvirtino protokolą, kuriuo įgyvendinamas ES ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

2014-07-07: Turkijos parlamentas ratifikavo ES-Turkijos readmisijos susitarimą, kuriuo sudaromos sąlygos greičiau grąžinti neteisėtus migrantus.

2014-07-03: EK, reaguodama į didėjančius imigrantų srautus Pietų Europoje, steigia Imigracijos reikalų komisaro pareigybę.

2014-06-30: EK pateikė pasiūlymą, kuriuo numatomos aiškesnės taisyklės nustatant, kuri ES valstybė yra atsakinga už nelydimų nepilnamečių prieglobsčio  prašymų nagrinėjimą.

2014-06-30: Seimas priėmė įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties pataisas, kuriomis griežtinami reikalavimai užsieniečiams, norintiems Lietuvoje kurti verslą.

2014-06-20: Birželio 17-20 dienomis Seimo Konstitucijos salėje vyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai.

2014-06-11: Europos Komisija nusprendė, kad Ukraina atitinka teisinius, politinius ir institucinius reikalavimus, kas priartina šią šalį prie bevizio režimo su Europos Sąjunga.

2014-06-10: Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyrius parengė metinę ataskaitą „Prieglobstis Lietuvoje 2013 metais“.

2014-06-10: Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos biuras nuo 2014 kovo 26 d. pašalino Ukrainą iš saugių kilmės šalių sąrašo.

2014-06-10: Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kuriuo nustatyta, kad emigrantai yra linkę išsaugoti savo kalbą ir lietuviškumą.

2014-06-10: Įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programą, buvo atlikta apklausa, kuria siekta sužinoti užsienio Lietuvių poreikius ir vyraujančias nuostatas.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemnlithuania@iom.int