Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2018-01-04: OECD pristato leidinį „Tarptautinės migracijos perspektyvos 2017“, kuriame analizuojami svarbiausi migracijos srities teisinių aktų pasikeitimai bei naujovės. Šių metų pagrindinis aspektas – struktūriniai pasikeitimai darbo rinkoje.

2017-12-18: Vien 2016, ES suteikė prieglobstį ir perkėlė daugiau kaip 720,000 pabėgėlių - tris kartus daugiau, nei Australija, Kanada ir JAV kartu sudėjus.

2017-08-16: EK kviečia suinteresuotas puses teikti nuomonę dėl teisėtos migracijos ir užpildyti šį klausimyną.

2017-06-21: Konferencijos „Pabėgėliu integracija: privačios ir bendruomeninės iniciatyvos“ įžvalgos ir pranešimai. Daugiau čia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir Europos migracijos tinklas (EMN) birželio 6 d. Vilniaus Tech Parke organizavo konferenciją „Pabegeliu integracija: privačios ir bendruomeninės iniciatyvos“. Konferencijos metu buvo pristatytos inovatyvios visuomeninės iniciatyvos, skirtos padėti pabėgėliams susirasti darbą ir būstą, palengvinti naujos kalbos mokymosi procesus ir užtikrinti efektyvesnę integraciją į priimančią visuomenę.                                                                                                                                                                                                    Konferencijos įžvalgos ir dalyvių prezentacijos:

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

2017-06-05: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir Europos migracijos tinklas (EMN) birželio 6 d. Vilniuje organizuoja konferenciją „Pabegeliu integracija: privačios ir bendruomeninės iniciatyvos“. Konferencijos metu bus pristatytos įvairios iniciatyvos pabėgėlių apgyvendinimo, įdarbinimo ir mokymo srityse.

2017-05-17:

Balandžio 21 d. Seime vyko konferencija „Pabėgėlių  konvencijai Lietuvoje 20 metų.  Pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažanga, iššūkiai bei ateitis“.

2017-03-14: LRV 2017 m. kovo 8 d. patvirtino naują prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarką, kuri numato užsieniečių apgyvendinimą savivaldybių turimose nenaudojamose ar laisvose apgyvendinimo vietose.

2017-03-13: 2017 kovo 2 d. Europos Komisija pristatė naują planą ir rekomendacijas valstybėms narėms, skirtas veiksmingiau organizuoti grąžinimo procedūras.

2016-11-29: Publikuotas naujas tyrimas: "Prieglobsčio prašančių asmenų perkėlimas į Lietuvą: migrantų patirtys, ekspertų vertinimai, Lietuvos gyventojų nuostatos (2016/2)".

2016-11-22: Komisija pristato perkėlimo programos progreso ataskaitą: ES valstybės narės turi išlaikyti įsipareigojimų vykdymą

2016-07-11: JTVPK duomenimis, 2015 metais daugiau nei pusę viso pasaulio pabėgėlių sudarė  Sirijos (4,9 mln.), Afganistano (2,7 mln.) ir Somalio (1,1 mln.) gyventojai.

2016-05-30: Skelbiamas 2015 m. Migracijos metraštis — dvyliktasis Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtas statistikos leidinys.

2016-05-30: Pasirodė Prieglobsčio ataskaita 2015, parengta Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus. Ataskaitoje apžvelgiamos naujausios prieglobsčio tendencijos Lietuvoje ir pateikiami statistiniai duomenys, pristatoma Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus darbuotojų veikla Europos prieglobsčio paramos biure bei vykdomi projektai.

2016-05-25: Gegužės 23 d. vyko EMT, TMO, Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto konferencija "Migracijos situacija ES pasienyje ir kintančios migrantų judėjimo kryptys".  

2016-04-07: Europos Komisija pristatė naują paketą, kuriuo siekiama modernizuoti išorinių Šengeno erdvės sienų priežiūrą, gerinant sienų kirtimo kontrolės kokybę ir efektyvumą.

2016-03-22: Lietuvos statistikos departamentas paskelbė naują informacinį pranešimą apie Lietuvos gyventojų tarptautinę migraciją 2015-aisiais metais.

2016-03-08: Įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kuriame aptartas Bendro veiksmų plano su Turkija vykdymo progresas bei tolimesni veiksmai sprendžiant migrantų krizę.

2016-03-04: Spartinamos nelegalių migrantų grąžinimo iš Graikijos į Turkiją procedūros.

2016-02-24: Hagoje įsteigtas Europos neteisėto asmenų gabenimo centras, kuriuo bus stiprinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nacionalinių institucijų, Europos agentūrų, siekiančių sustabdyti neteisėtą asmenų gabenimą.

2016-02-22: Europos Vadovų Taryba priėmė susitarimą dėl Jungtinės Karalystės ateities Europos Sąjungoje.

2016-02-18: Pabėgėlių krizė: Austrija nustatė priglobsčio prašymų ir leidimo migrantams kirsti valstybės sieną limitą. Per dieną bus priimama 80 prieglobsčio prašymų ir leidžiama keliauti per Austriją ne daugiau nei 3,200 žmonių.

2016-02-01: Švedija ketina išsiųsti 80 000 pabėgėlių, kuriems nebuvo suteiktas prieglobstis. Vien pernai švedai sulaukė per 160 000 prieglobsčio prašymų - daugiausiai Europos Sąjungoje (santykyje su valstybės populiacija).

2016-01-22: Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiami išankstiniai 2015 m. II pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje.

2016-01-07: Priimtas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigalios nuo 2016 m. liepos 1 d.), kuriuo nustatyta, kad ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, išsaugos Lietuvos Respublikos pilietybę, o jeigu ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei turintis asmuo jau yra netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, ji jam galės būti grąžinta.

2016-01-06: Užsieniečiai verslininkai skundžiasi Lietuvos migracijos politika. Gruodžio viduryje kelios dešimtys verslo migrantų parašė atvirą laišką Prezidentei ir kitoms valdžios institucijoms, kuriame piktinasi vadinamąja "trijų darbuotojų taisykle".

2015-12-08: Europos Komisijos viceprezidentas teigia, jog Europa turėtų perimti pabėgėlius, esančius Turkijoje

2015-11-25: Aukštos kvalifikacijos specialistams ir investuotojams iš ne ES šalių - interneto vartai.

2015-11-18: Mitai, faktai ir atsakymai apie pabėgėlius ir migrantus.

2015-11-13: Viršūnių susitikime Valetoje Europos ir Afrikos valstybių vadovai diskutavo apie migraciją.

2015-11-05: Lapkričio 4 d. įvyko pirmasis skrydis iš Graikijos pagal ES relokacijos schemą. Pirmieji pabėgėliai perkelti iš Graikijos į Liuksemburgą.

2015-10-30: EMN konferencijoje pranešimą skaičiusios Josephine Goube straipsnis apie tai, kodėl Europai reikia Start-up vizos.

2015-10-19: Praėjusią savaitę Europos Komisija susitarė su Turkija dėl jungtinio veiksmų plano sprendžiant pabėgėlių krizę.

2015-10-14: Europos komisija apžvelgė dabartinę migracijos situaciją Europoje.

2015-10-08: Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl pabėgėlių, kurie bus perkelti į Lietuvą, galite pamatyti čia.  

2015-09-25: Neeilinėje Europos Vadovų Taryboje aptarti strateginiai sprendimai migracijos krizei suvaldyti

2015-09-24: Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras kartu su Europos migracijos tinklu (EMT) š.m. spalio 1 d. organizuoja konferenciją ir naujos studijos "Verslo ir investicijų pritraukimas į Lietuvą: migracijos ir migracijos politikos vaidmuo" pristatymą. Konferencijos programą galite rasti čia.

2015-09-11: Vyriausybė ketvirtadienį pritarė, kad į Lietuvą, pagal Europos Sąjungos siūlomą planą, būtų perkelti 1105 pabėgėliai iš tokių šalių kaip Sirija, Irakas ir Eritrėja. Tam pritarė ir penktadienį posėdžiavęs Seimo Europos reikalų komitetas.

2015-09-10: Europos Sąjungos valstybių narių pozicijos dėl privalomos pabėgėlių kvotų sistemos nėra vieningos.

2015-09-09: Europos Sąjungos Migracijos ir Vidaus reikalų komisaras D. Avramopoulos vizito Austrijoje metu teigė, kad pagalba pabėgėliams ir jų apsauga yra Europos pareiga, kylanti iš kertinių Europos vertybių.

2015-09-01: Lietuva, ruošdamasi priimti 325 su Europos Sąjunga suderėtus pabėgėlius, svarsto burkų draudimą.

2015-08-26: Viešosios konsultacijos dėl Europos Sąjungos mėlynosios kortelės galutinis terminas buvo pratęstas iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

2015-08-12: Jungtinėje Karalystėje pagal naujus įstatymus nelegalūs imigrantai yra iškeldinami be jokio teismo sprendimo. Didžioji Britanija tuo siekia ne tik sumažinti atvykstančių žmonių skaičių, bet ir sustiprinti savo pozicijas Kalė migrantų krizės atžvilgiu.

2015-07-21: Briuselyje vykusioje neeilinėje Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje sutarta, jog Lietuva per dvejus metus priims 325 pabėgėlius.

2015-07-01: LRS Žmogaus teisių komitetas pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui perkelti 250 užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio.

2015-07-01: Paryžiuje vyko Prancūzijos EMN Nacionalinio informacijos centro organizuota konferencija "Nelydimi nepilnamečiai Prancūzijoje ir Europos Sąjungoje"

2015-06-24: 2015 m. birželio 25 -26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime migracijos klausimais vadovai aptars perkėlimą ES viduje, persikėlimą į ES ir grąžinimo politiką.  

2015-06-17: Migracijos departamento ataskaita „Prieglobstis Lietuvoje 2014 metais“ – jau elektroninėje erdvėje

2015-06-13: Osle vyko Norvegijos EMN Nacionalinio informacijos centro organizuota konferencija "Perkėlimas, regioniniai sprendimo būdai ir humanitarinė pagalba".

2015-06-10: JTVPK duomenimis, per šiuos metus Viduržemio jūra į Europą jau pateko daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

2015-05-29: TMO Vilniaus biuras ieško praktikanto, norinčio prisidėti prie Europos migracijos tinklo veiklų Lietuvoje. Paraiškos priimamos iki birželio 15 d. Daugiau informacijos čia (Skelbimas_praktikantas_2015).

2015-05-13: Lietuva skeptiškai vertina Europos Komisijos pasiūlymą įvesti kvotas imigrantams iš Afrikos.

2015-05-11: Visuomenei pristatomas 2014 metų migracijos metraštis. Tai jau vienuoliktasis Migracijos departamento parengtas leidinys, kuriame, kaip ir kasmet, pateikiama gausi faktografinė ir statistinė informacija apie migracijos procesus.

2015-05-06: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) tęsia pagalbos darbus Nepale: labiausiai nusiaubtuose regionuose įkurtos stovyklos  būtinoms gyvenimo sąlygoms užtikrinti.

2015-05-05: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra FRONTEX publikavo 2015 m. metinę rizikos analizę.

2015-05-04: Jungtinių Tautų atstovo teigimu, Turkijos sprendimas suteikti teisę dirbti pabėgėliams yra puikus gerosios praktikos pavyzdys, kurį turėtų perimti ir kitos šalys.

2015-04-30: Europos Komisija pristatė 2015–2020 m. Europos saugumo darbotvarkę, kuria bus remiamas valstybių narių bendradarbiavimas kovojant su grėsmėmis saugumui.

2015-04-24: Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko pranešimas po neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo migracijos spaudimo Viduržemio jūros regione klausimu

2015-04-21: Europos Komisija, reaguodama į savaitgalį įvykusią tragediją Viduržemio jūroje, parengė 10 punktų veiksmų planą

2015-04-21: Tarptautinė migracijos organizacija kartu su Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu ir Europos migracijos tinklu kviečia į viešą Jean-Pierre Garson paskaitą-diskusiją „Tarptautinė migracija ir vystymasis: mitai ir realybė"

2015-04-20: Balandžio 19 d. Viduržemio jūroje įvyko tragedija, kurios metu, pirminiais duomenimis, nuskendo apie 700 migrantų, keliavusių iš Afrikos į Europą.

2015-04-17: LR Seime įsteigta nuolatinė Migracijos komisija, kurios tikslas nagrinėti  migracijos procesų valdymo klausimus, rengti ir svarstyti įstatymų projektus bei pasiūlymus.

2015-03-24: Nauja EUROSTAT statistika: prieglobsčio prašytojų ES skaičius 2014 m. perkopė 625 tūkst.

2015-03-16: Nuo 2015 m. kovo 1d. įsigaliojo nauji  įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai.

2015-03-09: Publikuotas naujas tyrimas, analizuojantis grįžtamąją migraciją į kaimo vietoves ir lyginantis Airijos ir Lietuvos atvejus. Tyrimą galima rasti naujame leidinio Central and Eastern European Migration Review numeryje.

2015-02-20: The Guardian: Didžiojoje Britanijoje šiuo metu dirba 895,000 rytų europiečių, t.y. 23% daugiau nei 2014 m. pradžioje.

2015-02-19: Naujame BBC straipsnyje analizuojamas protų nutekėjimas ir jo pasekmės Lietuvai.  

2015-02-12: Kovo 19-20d. Rygoje vyks EMN metinė konferencija “Talentų pritraukimas ir išlaikymas Europoje”. Pagrindinis konferencijos tikslas yra pristatyti pažangias talentų pritraukimo schemas ES bei kitose pasaulio šalyse.

2015-02-05: Paskelbtos Oksfordo universiteto organizuotos konferencijos „Tarptautinės migracijos veiksniai" prezentacijos.  

2015-02-04: Darbuotojų teisių gidas bei kita svarbi ir naudinga informacija apie darbą Jungtinėje Karalystėje.

2015-01-27: Pasirodė nauja Tarptautinės migracijos organizacijos studija apie pasaulio gyventojų požiūrį į migrantus.

2015-01-26: Migracijos departamento duomenimis, 2014 m. leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turinčių užsieniečių skaičius padidėjo beveik trečdaliu, t.y. nuo 12,9 tūkst. iki 17,1 tūkst.        

2014-12-29: Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų komisaro Dimitrio Avramopoulos (Dimitris Avramopoulos) pranešimas Tarptautinės Migracijos dienos proga.

2014-12-15: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2005-2014 metais pasaulyje gyveno 3663 tūkstančiai lietuvių, iš kurių 3043,4 tūkst. (83,1%) Lietuvoje ir 619.6 tūkst. (16,9%) užsienio valstybėse.

2014-11-18: Prognozuojama, kad šiais metais Lietuvą pasieks rekordiškai didelė privačių asmenų perlaidų suma, kuri sudarys net apie 5% Lietuvos BVP.

2014-11-12:

ES Teisingumo teismas paskelbė, kad ekonomiškai neaktyviems Europos Sąjungos piliečiams gali būti nesuteikiama teisė į tam tikras socialines išmokas

2014-10-23: Naujuoju Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų komisaru patvirtintas Dimitris Avramopoulos.

2014-10-20: Minint aštuntą Europos kovos su prekyba žmonėmis dieną Europos Komisija išleido trijų dalių pranešimą apie prekybą žmonėmis.  

2014-10-17: Europos Migracijos Forumas vyks sausio 26-27 dienomis, Briuselyje. Šiais metais pagrindinis dėmesys bus skiriamas migracijai Viduržemio jūros regione.

2014-10-16: VU TSPMI dėstytoja Dr. D. Žva­lio­ny­tė atliko tyrimą apie grįžusių emigrantų užsienyje įgytos patirties pritaikymą Lietuvos darbo rinkoje.

2014-10-15: Migracijos politikos institutas (MPI) išleido naują studiją "Parduodamos vizos ir pilietybė: klausimai, kylantys priimant imigrantus investuotojus".

2014-09-05: JTVPK praneša, kad nuo karo pradžios Sirijoje bevei pusė visų gyventojų (virš 3 milijonų) tapo pabėgėliais, kurie ieško prieglobsčio kitose, daugiausia kaimyninėse, valstybėse.

2014-09-04: TMO Vilniaus biuras ieško praktikanto, norinčio prisidėti prie Europos migracijos tinklo veiklų Lietuvoje. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 18 d. Daugiau informacijos čia (Skelbimas_praktikantas_TMO).

2014-08-07: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pastaruoju metu į Lietuvą sugrįžta vis daugiau emigrantų.

2014-08-05: Pranešama, kad Lietuvoje rekordiškai išaugo sienos pažeidėjų skaičius iš Vietnamo - liepos mėn. sulaikytas 51 vietnamietis.

2014-08-04: Per 2014 m. I pusmetį užsieniečiams išduota 86,3 proc. daugiau leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

2014-07-24: Seime planuojama sudaryti komisiją, kurios pagrindinis uždavinys - spręsti su emigracija susijusias problemas.

2014-07-23: ES statistikos agentūra Eurostat paskelbė neto migracijos tūkstančiui gyventojui duomenis už 2013 metus.

2014-07-11: Liepos 10-13 d. vyksta Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, kurio tikslas skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir užsienio šalyse gyvenančio lietuvių jaunimo.

2014-07-08: Europos prieglobsčio paramos biuras paskelbė savo metinę ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiama prieglobsčio situacija Europos Sąjungoje.

2014-07-07: Lietuvos Vyriausybė patvirtino protokolą, kuriuo įgyvendinamas ES ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

2014-07-07: Turkijos parlamentas ratifikavo ES-Turkijos readmisijos susitarimą, kuriuo sudaromos sąlygos greičiau grąžinti neteisėtus migrantus.

2014-07-03: EK, reaguodama į didėjančius imigrantų srautus Pietų Europoje, steigia Imigracijos reikalų komisaro pareigybę.

2014-06-30: EK pateikė pasiūlymą, kuriuo numatomos aiškesnės taisyklės nustatant, kuri ES valstybė yra atsakinga už nelydimų nepilnamečių prieglobsčio  prašymų nagrinėjimą.

2014-06-30: Seimas priėmė įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties pataisas, kuriomis griežtinami reikalavimai užsieniečiams, norintiems Lietuvoje kurti verslą.

2014-06-20: Birželio 17-20 dienomis Seimo Konstitucijos salėje vyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai.

2014-06-11: Europos Komisija nusprendė, kad Ukraina atitinka teisinius, politinius ir institucinius reikalavimus, kas priartina šią šalį prie bevizio režimo su Europos Sąjunga.

2014-06-10: Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyrius parengė metinę ataskaitą „Prieglobstis Lietuvoje 2013 metais“.

2014-06-10: Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos biuras nuo 2014 kovo 26 d. pašalino Ukrainą iš saugių kilmės šalių sąrašo.

2014-06-10: Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą, kuriuo nustatyta, kad emigrantai yra linkę išsaugoti savo kalbą ir lietuviškumą.

2014-06-10: Įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programą, buvo atlikta apklausa, kuria siekta sužinoti užsienio Lietuvių poreikius ir vyraujančias nuostatas.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemn@iom.lt