Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2019-08-19: IOM praneša, kad per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius Viduržemio jūra Europą pasiekė 43,584 migrantai – 31 procentu mažiau nei praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu

2019-08-13: Per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius prašymų suteikti prieglobstį ES padaugėjo 10%, rodo EASO pristatyti duomenys

2019-08-08: Europos Komisija patvirtino 127 mln. eurų pagalbą pabėgėliams Turkijoje Tai yra bendras 6 mlrd. eurų įsipareigojimas padėti Turkijai įveikti pabėgėlių krizę, prasidėjusią 2015 m.

2019-08-05: TMO Globalios migracijos duomenų analizės centras (GMDAC) pristatė pagrindinius migracijos rodiklius

2019-07-22: Helsinkyje vyko ES vidaus reikalų ministrų susitikimas, kurio metu aptarti migracijos politikos ateities prioritetai Neformalaus vidaus reikalų ministrų susitikimo Helsinkyje metu aptartos visoms ES šalims aktualios temos - hibridinių grėsmių keliami iššūkiai, ES vidaus saugumo ir migracijos politikos ateities prioritetai ir efektyvaus Šengeno sistemos funkcionavimo prielaidos. Lietuva pabrėžė poreikį ir toliau dėti aktyvias pastangas krizių prevencijai ir ieškoti sprendimų tvariam migracijos valdymui. ES šalys sutaria dėl poreikio stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis readmisijos srityje ir akcentuoja, kad efektyvus prieglobsčio ir grąžinimo sistemų veikimas bei ES išorės sienų valdymas yra lemiamas veiksnys tinkamam Šengeno erdvės funkcionavimui.

2019-07-16: Seimas įteisino galimybę užsieniečiams gauti e. rezidento statusą. Toks statusas leis jiems elektroniniu būdu steigti įmones, atidaryti sąskaitas banke ar deklaruoti mokesčius.

2019-07-15: Eurostat statistika dėl imigracijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo

2019-07-12: Frontex praneša, kad birželio mėnesį neteisėtų ES sienų kirtimo atvejų padaugėjo, lyginant su praėjusiu mėnesiu – nustatyti 8 300 atvejai. Tačiau lyginant 2018 m. ir 2019 m. pirmuosius pusmečius, neteisėtai ES sieną kirsti bandė 42 000 asmenimis mažiau.

2019-07-02: IOM pateikė rekomendacijas Europos Tarybai, kuriose siūlomi ilgojo laikotarpio biudžeto patobulinimai migracijos srityje siekiant saugesnės, atsakingesnės migracijos Rekomendacijose taip pat siūloma migraciją įtraukti į klimato ir aplinkos politiką dėl glaudaus ryšio bei poveikio vienas kitam ir siekti regioninės kooperacijos šiose srityse.

2019-06-25: Europos prieglobsčio paramos biuras paskelbė metinę ataskaitą, kurioje apžvelgiama pastarųjų metų situacija prieglobsčio suteikimo srityje Europos Sąjungoje

2019-06-21: Briuselyje vykusiame Europos vystymosi dienų forume susitiko pasaulio lyderiai, tarp jų ir IOM generalinis direktorius António Vitorino Aptarti svarbiausi klausimai migracijos, pabėgėlių, priverstinio perkėlimo ir tvaraus vystymosi tikslų srityse.

2019-06-17: Priimtas naujas ES reglamentas, kuriuo siekiama užtikrinti ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų interoperabilumą bei pašalinti su tomis sistemomis susijusius struktūrinius trūkumus. Šis naujai įsigaliojęs reglamentas buvo vienas 2018–2019 m. ES prioritetų teisėkūros srityje tikslų. Jį įgyvendinus, sienos apsaugos, muitinės įstaigos, policijos pareigūnai ir teisminės institucijos turės laisvai prieinamą prieigą prie darbui įgyvendinti būtinos informacijos, tuo pačiu užtikrinant duomenų saugumą bei gerbiant pagrindines teises.

2019-06-13: Tragedija Viduržemio jūroje: sudužus 64 migrantus gabenusiam laivui, 7 žmonės žuvo Tarptautinė migracijos organizacija Graikijoje praneša, kad Egėjo jūroje 4 kilometrai nuo Lesbos salos uosto sudužo laivas, plukdęs 64 migrantus iš Užsachario Afrikos valstybių: Kongo, Kamerūno ir Angolos. Graikijos pakrančių apsaugos pareigūnams pavyko išgelbėti 57 šalį bandžiusius pasiekti pabėgėlius, 7 nelaimės metu nuskendo. Tai jau yra 41 mirties atvejis užfiksuotas Rytiniame Viduržemio jūros regiono dalies maršrute iki šių metų birželio, 5 mirtimis mažiau lyginant su praeitų metų birželio 9 dienos statistika.

2019-06-11: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) paskelbė kasmetinę ataskaitą apie pastarųjų metų būklę žmogaus teisių apsaugos srityje Pastebėta, kad nepaisant padarytos pažangos pabėgėlių integracijos srityje, beveik 4 iš 10 Europos piliečių vis dar mano, kad migracija yra problemiška, o neteisėtos migracijos mastas yra kur kas didesnis

2019-06-10: Vizų politika. ES atnaujino taisykles, siekdama palengvinti teisėtas keliones ir kovoti su nelegalia migracija ES Taryba priėmė Vizų kodekso reglamento pakeitimus, kuriais pagerinamos sąlygos teisėtiems keliautojams ir praplečiamos turimos priemonės, kuriomis reaguojama į nelegalios migracijos keliamus iššūkius.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemn@iom.lt