Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2018-04-13: Pristatyti naujausios imigrantų integracija Europos Sąjungoje besidomėjusios Eurobarometer apklausos rezultatai.

2018-04-12: Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) biuras išplatino pirmą tokio tipo ataskaitą dėl dviejų organizacijų partnerystės 2017 m. įgyvendinant grįžimo ir reintegracijos Afganistane programas.

2018-04-10: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) pristatė mobiliąją programėlę ,,Destination Europe'' (liet. ,,Tikslas - Europa''), skirtą geriau informuoti į Europos Sąjungos šalis dirbti imigruojančius Kinijos piliečius.

2018-04-09: Eurostat pranešimas nurodo, kad 2016 m. Europos Sąjungos valstybėse pilietybė suteikta beveik 1 mln. asmenų (palyginimui, 2015 m. - 841 tūkst.,  2014 m. - 889 tūkst. asmenų), iš jų daugiausiai - prieš tai jokios Europos Sąjungos valstybės pilietybės neturėjusiems kitų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės. Maždaug trečdalis ES valstybės pilietybę gavusių žmonių - Maroko, Albanijos, Indijos, Pakistano, Turkijos, Rumunijos ir Ukrainos piliečiai. Rumunijos ir Lenkijos piliečiai sudarė didžiausią procentinę ES valstybių piliečių dalį, pilietybę gavusių kitoje Europos Sąjungos valstybėje.    

2018-04-03: Europos Komisija paskelbė, kad pagalbos projektams Graikijoje bus skiriama papildoma 180 mln. eurų parama. Pinigais numatyta finansuoti programas, padedančias pabėgėliams geriau integruotis į gyvenimo miestuose sistemą ir taip spręsti laikino apgyvendinimo perpildytose bei socialinių problemų kamuojamose pabėgėlių stovyklose problemą.

2018-03-30: Lietuvos Migracijos departamentas praneša, kad nuo balandžio pradžios keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas.

2018-03-28: Naujausia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) parengta analizė skelbia, kad nelegali prekyba žmonėmis išlieka viena pelningiausių organizuoto nusikalstamumo formų. Prekybininkai, šiuo metu uždirbantys iki milijardo eurų per metus, daugiausiai pasipelno iš darbo arba studijų tikslais Europos valstybes mėginančių pasiekti Užsachario Afrikos šalių (ypač - Nigerijos) piliečių.

2018-03-27: Eurostat nurodo, kad 2017 m. didžiausias pirmą kartą dėl prieglobsčio ES besikreipiančių asmenų paraiškų skaičiaus ir vietinės populiacijos dydžio santykis užregistruotas Graikijoje (5,3 tūkst. paraiškų milijonui gyventojų) , mažiausias - Slovakijoje (27 paraiškos milijonui gyventojų).  Visoje ES tais pačiais metais vidutiniškai pateikta 1,3 tūkst. paraiškų milijonui gyventojų.

2018-03-27: Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2017 m. iš Lietuvos  dažniausiai emigravo jauni, darbingo amžiaus (28 m.), Lietuvoje gimę vyrai. Daugiausia Lietuvos gyventojų emigravo į Jungtinę Karalystę (45%), Norvegiją (10,5%), Vokietiją (8,6%), Airiją (7%), Daniją (3,5%) ir Švediją (3,3%). Tarp trečiųjų šalių piliečių iš Lietuvos dažniausiai emigravo asmenys iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Indijos ir Irano.  

2018-03-27: Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2017 m. į Lietuvą dažniausiai imigravo Ukrainos (26,6%), Baltarusijos (6,4%), Rusijos (3,3%) ir Indijos (2,1%) piliečiai. Palyginus su 2016 m., labiausiai augo atvykėlių iš Ukrainos ir Baltarusijos skaičius. Daugiausia trečiųjų šalių imigrantų - jauni, darbingo amžiaus (30 m.) vyrai ir moterys.  

2018-03-27: Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2017 m. iš Lietuvos iš viso emigravo 47,9 tūkst. gyventojų (4,8% mažiau nei 2016 m.). Tais pačiais metais į Lietuvą imigravo 20,4 tūkst. žmonių, iš jų lygiai pusė - iš kitų valstybių grįžtantys Lietuvos piliečiai.    

2018-03-26: Eurostat praneša, kad 2017 m. užregistruota virš 650 tūkst. asmenų, pirmą kartą besikreipiančių dėl prieglobsčio ES valstybėse, prašymų. Daugiausia tokių prašymų teikė Sirijos (16%), Irako (7%) ir Afganistano (7%) piliečiai. 3 iš 10 asmenų kreipėsi dėl prieglobsčio Vokietijoje.

2018-03-24: Garsiai nuaidėjusioje byloje Jungtinė Karalystė nuteisė 15 prieš deportaciją Londono Stansted oro uoste protestavusių aktyvistų. Nuteistiesiems pateikti kaltinimai dėl ,,teroristinės veiklos''.

2018-03-23: Europos tinklas dėl bepilietybės (European Network on Statelessness) ir jo nariai Europoje sukūrė naują ,,Bepilietybės indeksą'', leisiantį tiksliau įvertinti skirtingose valstybėse reziduojančių asmenų be pilietybės situaciją ir geriau juos apsaugoti.  Eurostat nurodo, kad 2,5% visų dėl prieglobsčio ES besikreipusių asmenų (apie 30 tūkst. žmonių) 2016 m. buvo be arba nežinomos pilietybės.  

2018-03-22: Migracijos politikos instituto ataskaita nurodo, kad, nepaisant iš pirmo žvilgsnio efektyvių jos pagrindu formuluojamų sprendinių, dabartinė ES prieglobsčio politika turi būti iš esmės peržiūrėta. Dokumente teigiama, kad dabartinis jos variantas - turinio prasme skubotas, todėl taikomi sprendiniai (pvz. ES-Turkijos susitarimas dėl pabėgėlių) paveikūs išliks tik trumpalaikėje perspektyvoje.

2018-03-21: Migracijos departamentas nurodo, kad nuo šių metų balandžio keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per LR diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu užsieniečiai ir toliau galės pateikti būdami teisėtai Lietuvoje.

2018-03-20: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad asmenims, atvykstantiems iš ,,saugių kilmės valstybių'', gali būti taikoma paspartinta prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūra. Dažnai taip pat numatomas sutrumpintas laikas pateikti apeliaciją, mažesnė parama savanoriškam grįžimui ir reintegracijai, bei griežtesnė grąžinimo politika.

2018-03-19: Vykdydama savo įsipareigojimus Turkijai, Europos Komisija iš savo biudžeto planuoja skirti papildomą 1 mlrd. eurų paramą šalyje besiglaudžiantiems pabėgėliams iš Sirijos.

2018-03-17: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad, nors paraiškos iš Vakarų Balkanų valstybių sudaro santykinai nedidelę dalį (4-8%) visų dėl prieglobsčio ES teikiamų prašymų, būtent šio regiono šalys dažniausiai įrašomos į saugių kilmės valstybių sąrašus.

2018-03-16: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad sudarant saugių kilmės valstybių sąrašus, kai kurios valstybės nesaugiomis laikomos dėl rizikos, kylančios tam tikroms jos socialinėms grupėms. Prie tokių rizikos subjektų priskiriamos moterys, jaunos mergaitės, LGBT bendruomenės nariai, įvairios mažumos, albinosai.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemn@iom.lt