Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2019-05-22: Grįžęs į tėvynę emigrantas palygino, kaip gyveno Anglijoje ir kaip dabar - Lietuvoje Puikų darbą užsienyje į šeimos ir gamtos apsuptį iškeitęs M. Sragauskas grįžo į Lietuvą ir savo sprendimo nesigaili. Vyras tikina, kad užsienyje darbdaviai labiau vertina darbuotojus, tačiau Lietuva neatsilieka nuo Vakarų valstybių ir sudaro geras sąlygas gyventi čia.

2019-05-22: Siūloma įsteigti Europos Sąjungos demografinės ir šeimos politikos fondą Siekiant spręsti Europos Sąjungą ištikusią demografinę krizę, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas siūlo įsteigti Europos Sąjungos demografinės ir šeimos politikos fondą, atsakingą už demografinių procesų stebėseną, analizę bei ES šeimoms palankios politikos kūrimą. Šio Fondo projektą parengti ir plėtoti Seimo nariai siūlo pavesti Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktoratui, kuris yra atsakingas už ES socialinio modelio įgyvendinimą

2019-05-17: Trečią mėnesį iš eilės Lietuvoje fiksuojama teigiama migracija Balandį atvyko 1029 žmonėmis daugiau negu išvyko. Statistikos departamento duomenimis, balandį atvyko 4061 asmuo, o išvyko 3032 žmonės. Apie 58 proc. arba beveik du trečdalius atvykusiųjų sudarė grįžę Lietuvos piliečiai, daugumą išvykusiųjų taip pat sudarė Lietuvos piliečiai.

2019-05-17: Kovai su prekyba žmonėmis – bendros Vyriausybės institucijų pastangos Siekiant mažinti prekybos žmonėmis mastą Lietuvoje, Vyriausybėje surengtas tarpinstitucinis Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdis. Komisijos posėdyje aptarta kovos su prekyba žmonėmis praėjusių metų situacija Lietuvoje ir pasiūlyti sprendimai problemoms spręsti.

2019-05-10: TMO Vilniaus biuro vadovė dr. Audra Sipavičienė skaitė pranešimą Investuotojų Forumo organizuotoje konferencijoje Panevėžyje. Su pranešimu ir renginio programa galite susipažinti čia.

2019-05-10: Expat vote: How many Europeans live abroad There are 17.1 million citizens of EU28 countries that live in other countries of the bloc, with Germany and the United Kingdom hosting 45 percent of the total.

2019-05-10: Vyriausybė pritarė užsieniečio elektroninio rezidento statuso įteisinimui Šis statusas užsieniečiams leistų pradėti naudotis Lietuvoje nuotoliniu būdu teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis.

2019-05-07: Paprastėja kvietimų užsieniečiams atvykti teikimo procedūra Nuo šių metų liepos 1 d. paprastėja kvietimų teikimo procedūra: neliks tarpinės grandies – kvietimo tvirtinimo migracijos tarnyboje, bus automatizuotos visos su užsieniečio kvietimo patvirtinimu (nepatvirtinimu) susijusios procedūros.

2019-05-06: Geros žinios startuoliams: mažins barjerus prisitraukti talentus iš užsienio! Lietuvoje pradės veikti užsienio talentų pritraukimo, išlaikymo ir integracijos „Startup Employee Visa“ procedūra, kuri sumažins startuoliams reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų atvykimo į Lietuvą barjerus.

2019-05-06: Migracijos departamentas stebi vizų išdavimo pakitimus 2018 m. sumažėjo išduotų Šengeno vizų skaičius, tačiau sparčiai augo išduodamų nacionalinių vizų skaičius. Vertinant 2018 m. darbo pagrindu išduotų nacionalinių vizų skaičių, didžiausią srautą – net 89 procentus – sudaro užsieniečiai, kurie į Lietuvos Respubliką ketino vykti dirbti kaip darbuotojai, turintys profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje pagal ekonominės veiklos rūšis, sąrašą.

2019-04-25: Sugrįžtančių daugėja – kaip į juos žiūri darbdaviai? Užsitęsusi nežinia dėl „Brexit“ bei augantys atlyginimai Lietuvoje tautiečius, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje, verčia grįžti prie klausimo – grįžti ar dar ne. Darbdaviai vis palankiau vertina sugrįžėlius ir išskiria jų teigiamas savybes. Tiesa, ilgai pragyvenę svetur Lietuvos darbo rinkoje susiduria su problemomis.

2019-03-27: ES stabdo patruliavimo prie Libijos krantų misiją „Sophia“, pradėtą per 2015 metų pabėgėlių krizę. Kadangi šalims narėms nepavyko susitarti dėl naujos išgelbėtų migrantų pasidalijimo sistemos, operacija „Sophia“ Viduržemio jūroje kol kas bus vykdoma tik iš oro. Libijos pakrančių apsaugos darbuotojai tuo tarpu bus apmokomi ir toliau. Sprendimas priimtas antradienio vakarą po derybų Politikos ir saugumo politikos komitete. Jis kol kas galios šešis mėnesius. Sprendimą iki trečiadienio vidudienio dar galima vetuoti. Tačiau kad tuo bus pasinaudota, labai mažai tikėtina, nes operacija tada mėnesio pabaigoje pasibaigus mandatui turėtų būti visiškai nutraukta. Dabartinio mandato galiojimas baigiasi kovo 31-ąją. Laivų misijos pratęsimas žlugo dėl Italijos veto. Vyriausybė Romoje jau daug mėnesių reikalauja keisti operacijos taisykles, kurios numato, kad per operaciją išgelbėti migrantai gabenami tik į Italiją. Operacija buvo ginčytina, nes kritikai teigė, jog europiečių karinis buvimas prie Libijos krantų skatino migrantus sėsti į plaukioti netinkančias žmonių kontrabandininkų valtis. Ir iš tikrųjų ES šalių kariniai laivai išgelbėjo 50 000 migrantų.

2019-03-27: Iš Italijos į Lietuvą perketi dar du prieglobsčio prašytojai. Siekiant pagelbėti Italijos Respublikai, trečiadienį į Lietuvą perkelti du užsieniečiai - Bisau Gvinėjos ir Senegalo piliečiai. Iš Italijos perkeliami užsieniečiai, viename iš pabėgėlių centrų buvo prisiglaudę nuo šių metų sausio, su kitais pabėgėliais ten patekę po labdaros organizacijos „Sea Watch“ laivo įgulos atliktos migrantų gelbėjimo operacijos prie Libijos krantų. Pasak Migracijos departamento pranešimo, į Lietuvą šie asmenys perkeliami atlikus saugumo patikras. Tolesnį teisinį statusą jiems suteiks Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jų prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Migrantai iš Bisau Gvinėjos ir Senegalo apgyvendinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre. Migracijos departamento duomenimis, Lietuva iki 2019 metų pradžios iš Italijos, Graikijos ir Turkijos yra perkėlusi 486 asmenis: Sirijos, Irako, Eritrėjos piliečius bei asmenis be pilietybės.

2019-03-25: Dalinamės EMT studija „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)“. Tyrimo duomenimis, dėl vizų režimo liberalizavimo padidėjo trumpalaikių kelionių į paskirties šalis iš bevizio režimo šalių skaičius ir trečiųjų šalių piliečiams buvo lengviau keliauti į ES ir Norvegiją, norintiems įsidarbinimo galimybių ir prašyti leidimo gyventi šalyje. Ukrainos piliečiai gavo didžiausią leidimų gyventi skaičių 2017 m. Jų pagrindinė paskirties šalis buvo Lenkija, kurioje buvo išduoti 545 000 leidimų už atlyginamą veiklą, po to - Čekija ir Italija. Nors kelios valstybės narės patvirtino papildomas arba naujas kovos su neteisėta migracija priemones, pvz., įsteigė bendrus policijos tyrimus, tyrimas patvirtina, kad yra nedaug įrodymų apie ryšį tarp vizų režimo liberalizavimo ir neteisėtos migracijos palengvinimo arba bet kokio kontrabandos ar prekybos žmonėmis padidėjimo.

2019-03-22: Dėl emigracijos pernai Lietuva prarado mažiausiai žmonių nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Statistikos departamentas paskelbė, kad pernai Iš Lietuvos išvyko 32,2 tūkst., o atvyko – 28,9 tūkst. žmonių. Skirtumas yra mažiausias nuo 1990 metų.Ekonomistai sako, kad 2019-aisiais jau gali būti fiksuojamas teigiamas balansas Populiariausiomis lietuvių emigracijos kryptimis pernai išliko Jungtinė Karalystė, Vokietija, Norvegija ir Airija, taip pat iš šių šalių daugiausia lietuviai ir grįžta. Pernai į Jungtinę Karalystę išvyko 12,2 tūkst. gyventojų – 1,8 karto mažiau nei 2017 metais, o atvyko 7,6 tūkst. – pusė visų grįžusių gyventi Lietuvos piliečių. Statistikos departamento duomenimis, pernai į Lietuvą atvyko ir 12,3 tūkst. užsieniečių, iš kurių beveik pusė – Ukrainos piliečiai. Jų migracija pernai padidėjo trečdaliu, penktadaliu išaugo ir baltarusių bei rusų migracija į Lietuvą. Daugiau nei pusė (57,4 proc.) imigravusiųjų - į savo šalį grįžę gyventi Lietuvos piliečiai. Tuo metu praėjusiais metais iš Lietuvos emigravo 32,2 tūkst. gyventojų - 1,5 karto (15,7 tūkst.) mažiau nei 2017 m. Į šalį imigravo 12,3 tūkst. užsieniečių (42,6 proc. visų imigrantų), tai 2,1 tūkst. (20,7 proc.) daugiau nei 2017 m. Dauguma (85,3 proc.) imigrantų užsieniečių - vyrai. Beveik pusė (5,7 tūkst., arba 46,5 proc.) praėjusiais metais imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 3,3 tūkst. (26,4 proc.) - Baltarusijos, 780 (6,3 proc.) - Rusijos piliečiai. Per metus imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 32,1 proc., Baltarusijos - 20 proc., Rusijos piliečių - 18,9 proc.

2019-03-20: Vasario mėnesį į Lietuvą atvyko daugiau žmonių nei emigravo iš šalies, penktadienį paskelbė Statistikos departamentas. Šiemet vasario mėnesį į Lietuvą atvyko 3225 žmonės, iš kurių 1907 – Lietuvos piliečiai, išvyko – 2924 žmonės, tarp kurių – 2466 Lietuvos piliečiai. Sausį migracijos balansas buvo neigiamas. Pernai teigiamas migracijos balansas buvo keturis mėnesius – balandį, gegužę, birželį ir gruodį.

2019-03-20: „Luminor“ ekonomistai - demografinės tendencijos gerėja. Pagerinti Lietuvos ekonomikos perspektyvą paskatino neišsipildžiusios Europos Komisijos bei kitų tarptautinių institucijų prognozės, kuriomis tikėtasi dirbančiųjų skaičių Lietuvoje pernai sumažėsiant 6 tūkst. – vietoj to dirbančiųjų gretos padidėjo 24 tūkst. Tai lėmė gausesnė imigracija iš trečiųjų šalių, sumažėjo nedarbo lygis ir padidėjo įsitraukimas į darbo rinką. Analitikai mano, kad šiais metais nedarbo lygis sieks 5,8 proc., o kitais metais – 5,6 proc. Prognozuojama, kad 2019 m. Lietuvoje bus teigiamas migracijos balansas pirmą kartą nuo 1990 metų. Jo manymu, jei infliacija nedidės, užimtųjų skaičius augs, migracijos balansas pagerės, tuomet Lietuvos ekonomikos augimo potencialas gali būti geresnis nei manyta.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemn@iom.lt