Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2018-03-13: Japonijos Vyriausybė paaukojo 30,5 JAV dol., numatytų paremti Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) veiklą. Beveik pusė paramos bus skiriama TMO programoms Užsachario Afrikoje.  

2018-03-12: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad sudarydamos ,,saugių kilmės valstybių'' sąrašus ES valstybės dažniausiai remiasi Europos Sąjungos Prieglobsčio procedūrų direktyva bei kitų valstybių praktika. Šiuo metu daugiausia valstybių į tokius sąrašus įtraukusi Olandija (32 valstybės), Jungtinė Karalystė (24 valstybės) ir Austrija (20 valstybių).

2018-03-12: Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos atliktas tyrimas nurodo, kad, priešingai Italijoje vyraujančiai priešrinkiminei retorikai, imigracija nei viename šalies regione neprisidėjo prie nusikalstamumo apimčių augimo. Statistika atskleidžia, kad užsieniečių įvykdomų nusikaltimų skaičius nuosekliai mažėjo visą paskutinįjį dešimtmetį.

2018-03-09: Austrijos Kancleris Sebastian Kurz paskelbė, kad imigracija ir sienų apsauga bus centrinė Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Taryboje tema. Prieš imigraciją pasisakančios Vyriausybės lyderys ,,Europos vairą'' iš Bulgarijos perims liepą.

2018-03-09: Europos migracijos tinklo (EMN) informacinis pranešimas nurodo, kad šiuo metu mažiausiai 14 EMN valstybių narių turi ,,saugių kilmės valstybių'' sąrašus. Spręsdamos įvairius su prieglobsčio politika susijusius klausimus, ,,saugios kilmės valstybės'' sąvoką neoficialiai naudoja ir Norvegija bei Suomija. Dažniausiai ,,saugių kilmės valstybių'' sąrašuose identifikuojamos Vakarų Balkanų valstybės, ypač - Albanija, Bosnija ir Hercogovina, Makedonija, Montenegras, Kosovas ir Serbija.  

2018-03-09: Virš 200 vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens vyriausybinių bei nevyriausybinių institucijų atstovų susitiko 4-ame Europos Migracijos Forume. Centrinė renginyje aptartų klausimų tema - migrantų integravimas į nacionalines Europos Sąjungos valstybių darbo rinkas.

2018-03-08: Europos migracijos tinklas (EMN) išplatino informacinį pranešimą dėl kontraversiškos ,,saugių kilmės šalių'' sąvokos turinio.

2018-03-08: Tarptautinės migracijos organizacijos Generalinis Sekretorius William Lacy Swing Tarptautinės moters dienos proga išplatintame pranešime aptarė  klausimų, susijusių su migruojančių moterų role, svarbą.

2018-03-05: TMO skelbia, kad drauge su JTO, Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga įgyvendinamomis savanoriško grįžimo programomis jau pasinaudojo virš 15 tūkst. migrantų iš Libijos.  

2018-03-01: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) skelbia, kad sausį sprendimų (60 tūkst.) dėl prieglobsčio ES+ valstybėse suteikimo priimta daugiau nei paraiškų (54 tūkst.). Iš viso sprendimo dėl prieglobsčio vis dar laukia maždaug 450 tūkst. žmonių. Pastaraisiais mėnesiais ypač išaugo prašymų iš Gruzijos skaičius (nuo 874 paraiškų rugsėjį iki 1859 paraiškų šių metų sausį).

2018-02-28: Tarptautinė migracijos organizacija užregistravo pirmuosius duomenis į ,,Tarptautinės pagalbos skaidrumo iniciatyvos'' (IATI) sistemą, skirtą prisidėti prie skaidrumo tarp skirtingų humanitariniame sektoriuje veikiančių institucijų sklaidos.

2018-02-26: ES patvirtino tris naujas 150 mln. eurų vertės programas, numatytas paremti Skubios pagalbos Afrikai patikos fondo įsipareigojimus sprendžiant su migrantų apsauga, saugiu grįžimu ir reintegracija susijusias problemas Libijoje.

2018-02-22: Migracijos departamentas atskleidė stambaus masto piktnaudžiavimo migracijos procedūromis Lietuvoje schemą. Trečiųjų šalių piliečiai teikė prašymus dėl leidimų laikinai gyventi, nurodydami, kad atvyksta savanoriauti fiktyvios Švedijos ne pelno organizacijos filiale.

2018-02-21: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) paskelbė ,,Rizikos analizę 2018 m.'', kurioje nurodo, kad, nors 2017 m. užfiksuoti per ketverius metus mažiausi nelegalaus ES sienų kirtimo Viduržemio jūros regione rodikliai, regionas ir toliau išliks populiariausių bei pavojingiausių migracijos į ES kelių sandūra.

2018-02-16: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) praneša, kad nuo 2014 m. užfiksuota virš 1,2 tūkst. migrantų vaikų žūčių, daugiausia - Viduržemio jūros regione. TMO ir kitos tarptautinės organizacijos išplatino viešą pranešimą, nurodantį, kad, dėl tikslių duomenų trūkumo, šis ir kiti skaičiai tik iš dalies atspindi tikrąjį su nereguliarios migracijos sukeltomis problemomis siejamos tragedijos mastą.  

2018-02-14: Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) išplatino atnaujintą ataskaitą dėl migracijos poveikio vietinėms Europos Sąjungos valstybių bendruomenėms. Nustatyta, kad tinkamo ir įperkamo būsto migrantams užtikrinimas išlieka raktiniu iššūkiu.  

2018-02-14: ,,Europos politikos laboratorijos'' kūrybinėse dirbtuvėse aptarti 9 paveikiausi su migracija bei migracijos politika susiję mitai.

2018-02-13: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) skelbia, kad 2018 m. sausį Europą keturiais pagrindiniais Viduržemio jūros regiono keliais pasiekė 7 proc. mažiau nelegalių migrantų nei 2017 m. sausį. Nors ataskaitiniu laikotarpiu Ispanijoje ir Graikijoje nereguliarios migracijos srautai sumažėjo, Italijoje užfiksuotas nelegaliai atkeliavusių migrantų skaičius augimas.

2018-02-09: Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras (UNHCR) praneša, kad dėl atsinaujinusių smurto proveržių per paskutines 10 savaičių savo namus Jemene paliko virš 85 tūkst. žmonių.

2018-02-08: Migracijos politikos institutas (MPI) praneša, kad, nors iki 2020 m. ketvirtadalį mokyklinio amžiaus populiacijos Europoje galimai sudarys tiesioginės migracijos patirties paveikti vaikai, mokyklos išlieka prastai pasirengusios prisiderinti prie ryškėjančios socialinės įvairovės.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemn@iom.lt