Naujienos

Glaustai. Trumpai. Konkrečiai

2018-05-21: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) praneša, kad, nors, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., šių metų balandį neteisėtos migracijos į Europos Sąjungos valstybes apimtys mažėjo, bendras Graikijoje ir Ispanijoje nustatytų neteisėtų sienos kirtimų atvejų skaičius augo.

2018-05-09: Europos migracijos tinklas išplatino pirmą 2018 m. ketvirtį apžvelgiantį naujienlaiškį.

2018-05-04: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) praneša apie ,,šokiruojančią'' humanitarinę spragą biudžete, skirtame užtikrinti paramą 3,4 mln. konflikto Rytų Ukrainoje paveiktiems žmonėms. Šiuo metu numatytoms programoms įgyvendinti trūksta iki 97 proc. reikalingų lėšų.

2018-05-03: Migracijos departamentas išplatino naujausią informaciją apie užsieniečių imigraciją į Lietuvos Respubliką per 2018 m. pirmuosius 4 mėnesius.

2018-04-25: 21 tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių organizacijos išplatino viešą kreipimąsi, pasmerkiantį Graikijos Vyriausybės sprendimą neatsižvelgti į Valstybės Tarybos - šalies aukščiausiojo administracinio teismo - sprendimą nutraukti Graikijoje taikomą imigrantų sulaikymo politiką. Teigiama, kad, priešingai valstybės Vyriausybės pareiškimams, šios politinės praktikos neturi jokio teisinio pagrindo ir neatitinka tarptautinių humanitarinių principų.

2018-04-25: Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas priėmė susitarimą dėl  Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (European travel information and authorisation system, ETIAS) diegimo. ETIAS  įgalins išankstines keliaujančių trečiųjų šalių piliečių patikras ir tam tikromis aplinkybėmis sudarys pagrindą nesuteikti leidimo keliauti po Šengeno erdvę. Tokiu sprendimu siekiama sustiprinti Šengeno erdvės saugumą, riboti neteisėtą imigraciją bei sumažinti sudėtingos keliautojų identifikavimo tvarkos sąlygotas pasienio punktuose išsidriekiančias eiles.  

2018-04-24: Eurostat praneša, kad 2017 m. daugiausia prašymų dėl prieglobsčio patenkinta Vokietijoje (325,4 tūkst.), Prancūzijoje (40,6 tūkst.), Italijoje (35,1 tūkst.), Austrijoje (34 tūkst.) ir Švedijoje (31,2 tūkst.). Daugiausia tokių sprendimų priimta dėl Sirijos (175,8 tūkst.), Afganistano (100,7 tūkst.) ir Irako (64,3 tūkst.) piliečių.

2018-04-23: Prancūzijos Nacionalinė asamblėja (Žemutiniai parlamento rūmai) pritarė kontraversiškai vertinamam imigracijos įstatymo projektui, kuris numato perpus (iki 6 mėn.) sutrumpinti terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas suteikti prieglobstį, bei palengvina asmenų, kurių prašymai suteikti prieglobstį atmesti pripažinus juos ekonominiais migrantais, deportavimą. ,,Amnesty International'' išplatino pareiškimą, kuriame pažymi, kad migrantams ir prieglobsčio prašytojams šis įstatymas yra ,,pavojingas''.  

2018-04-23: Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE) pristatė naują ataskaitą, apžvelgiančią skirtingas prieglobsčio ES valstybėse sistemas.

2018-04-20: Eurostat praneša, kad 2017 m. ES valstybės prieglobstį suteikė daugiau nei 0,5 mln. žmonių, iš kurių beveik trečdalis - Sirijos piliečiai. Daugiau nei 60 proc. šių sprendimų priimta Vokietijoje.

2018-04-19: Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) išplatino 12 raktinių rekomendacijų sąrašą, skirtą geriau identifikuoti pagrindinius migrantų integracijai ES kylančius iššūkius ir, remiantis didžiausių ES miestų pavyzdžiais, efektyviau įgyvendinti vietinės, regioninės ir nacionalinės migracijos politikos sprendimus.  

2018-04-17: Remiama Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), Slovėnija įgyvendins pirmąją migrantų perkėlimo programą. Iš Turkijos į šalį bus perkelti 60 sirų.

2018-04-16: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) praneša, kad kovo mėnesį užfiksuoti 6,2 tūkst. bandymai neteisėtai kirsti ES valstybių sieną (63 proc. mažiau nei 2016 m. kovą). Daugiausia neteisėtos migracijos atvejų ir toliau fiksuojama Viduržemio jūros regione.  

2018-04-13: Pristatyti naujausios imigrantų integracija Europos Sąjungoje besidomėjusios Eurobarometer apklausos rezultatai.

2018-04-12: Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) biuras išplatino pirmą tokio tipo ataskaitą dėl dviejų organizacijų partnerystės 2017 m. įgyvendinant grįžimo ir reintegracijos Afganistane programas.

2018-04-10: Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) pristatė mobiliąją programėlę ,,Destination Europe'' (liet. ,,Tikslas - Europa''), skirtą geriau informuoti į Europos Sąjungos šalis dirbti imigruojančius Kinijos piliečius.

2018-04-09: Eurostat pranešimas nurodo, kad 2016 m. Europos Sąjungos valstybėse pilietybė suteikta beveik 1 mln. asmenų (palyginimui, 2015 m. - 841 tūkst.,  2014 m. - 889 tūkst. asmenų), iš jų daugiausiai - prieš tai jokios Europos Sąjungos valstybės pilietybės neturėjusiems kitų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės. Maždaug trečdalis ES valstybės pilietybę gavusių žmonių - Maroko, Albanijos, Indijos, Pakistano, Turkijos, Rumunijos ir Ukrainos piliečiai. Rumunijos ir Lenkijos piliečiai sudarė didžiausią procentinę ES valstybių piliečių dalį, pilietybę gavusių kitoje Europos Sąjungos valstybėje.    

2018-04-06: Prieglobsčio ES valstybėse (daugiausia - Ispanijoje) paprašiusių Venesuelos piliečių skaičius per pastaruosius du metus išaugo beveik 800%. Šiuo metu tai dešimta dažniausia dėl prieglobsčio ES besikreipiančių asmenų kilmės valstybė.

2018-04-03: Europos Komisija paskelbė, kad pagalbos projektams Graikijoje bus skiriama papildoma 180 mln. eurų parama. Pinigais numatyta finansuoti programas, padedančias pabėgėliams geriau integruotis į gyvenimo miestuose sistemą ir taip spręsti laikino apgyvendinimo perpildytose bei socialinių problemų kamuojamose pabėgėlių stovyklose problemą.

2018-03-30: Lietuvos Migracijos departamentas praneša, kad nuo balandžio pradžios keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas.

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemn@iom.lt