Apie EMT

EMT – objektyvi, palyginama ir patikima informacija apie migraciją ir prieglobstį.

Apie EMT

EМT – tai ES valstybių narių ir Europos Komisijos tinklas, skirtas europiniu lygiu rinkti, analizuoti ir dalintis naujausia, objektyvia ir palyginama informacija apie migraciją ir prieglobstį. Informacija skirta patenkinti Bendrijos institucijų, valstybių narių bei plačiosios visuomenės informacijos apie migraciją ir prieglobstį poreikius. EMT buvo įsteigtas 2008 m. gegužės 14 d. Europos Tarybos sprendimu.

Bendrą Europos Migracijos Tinklo apžvalgą apie tinklo veiklas ir struktūrą angliškai rasite čia.

STRUKTŪRA

Kiekvienoje valstybėje narėje ir Norvegijoje yra įsteigti  nacionaliniai informacijos centrai (NIC). NIC yra atsakingas už EMT tikslų įgyvendinimą valstybėse narėse.  Šiuos centrus Bendrijos lygmeniu koordinuoja Europos Komisija. EMT veiklą bei politines gaires nustato Valdyba, kurią sudaro kiekvienos valstybės narės, Komisijos ir Europos Parlamento atstovas.

VEIKLOS

  • Rengiamos studijos prieglobsčio ir migracijos srityse;
  • Kaupiama ir analizuojama statistinė informacija;
  • Keičiamasi informacija su kitomis ES valstybėmis narėmis per Ad-hoc paklausimus
  • Organizuojami ekspertų susitikimai, renginiai, apskritieji stalai su migracija susijusioms problemoms spręsti;
  • Visuomenė supažindinama su aktualiais migracijos klausimais.

 

EMT IR LIETUVA

Europos migracijos tinklui Lietuvoje LR Vyriausybės nutarimu atstovauja Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras. LR Vyriausybė pavedė ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms LR Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms pagal kompetenciją dalyvauti EMT veikloje ir nacionaliniam informacijos centrui teikti informaciją, kurios reikia EMT užduotims vykdyti.

Nacionaliniame tinkle dalyvauja šios institucijos:

AdresasJakšto 12, 4 aukštas, LT-01105, Vilnius
Telefonas+370 5 2624897
El. paštasemnlithuania@iom.int